Napoved dogodkov

22.4.13

Novinarska konferenca MNZJU

Minister za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant bo v ponedeljek, 22. aprila 2013 ob 15. uri na novinarski konferenci predstavil spremembe Zakona o volilni in referendumski kampanji in Zakona o političnih strankah;

novinarsko središče ministrstva na Tržaški 21 v Ljubljani.

 

 

Minister za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant bo na
novinarski konferenci predstavil novosti Zakona o volilni in referendumski
kampanji in Zakona o političnih strankah, ki smo ju pripravili na MNZJU in
naj bi ju vlada do poletja poslala v obravnavo v državni zbor. Ključne
spremembe se bodo nanašale na omejitev donacij političnim strankam v
gotovini in na prepoved donacij strankam s strani podjetij, ki so v
neposredni ali posredni lasti države, pa tudi podjetij, ki najmanj četrtino
svojih prihodkov ustvarijo s poslovanjem s temi podjetji. Pomembne so tudi
javnost finančnih poročil strank in javnost donacij ter povečanje
pristojnosti nadzornih inštitucij. Novosti Zakona o volilni in
referendumski kampanji gredo v smeri povečanja transparentnosti
financiranja volilne in referendumske kampanje, zagotovitve javne
dostopnosti do podatkov iz poročil o financiranju kampanje in
učinkovitejšega nadzora nad spoštovanjem določb ZVRK. Od organizatorjev
volilne kampanje pa se bo zahtevalo podrobnejše razkritje njihovih
prihodkov in izdatkov za volilno kampanjo.