Napoved dogodkov

11.10.13

Predstavniki Slovenije in Madžarske o spodbujanju čezmejnega sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti

V Mestni hiši Občine Lendava bo v petek, 11 oktobra 2013, ob 10. uri peta seja slovensko-madžarske Mešane komisije, katere cilj je spodbujanje čezmejnega sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti. Predstavniki obeh strani bodo pregledali delo v tekočem letu in se dogovorili o načrtih za leto 2014. Spregovorili bodo o aktivnostih v povezavi z nastajajočimi Evropskimi združenji za teritorialno sodelovanje in se med drugim seznanili tudi s konkretnimi projekti v okviru izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007 – 2013. Obe strani pa sta polno zaposleni s pripravami na prihodnjo finančno perspektivo, prek katere želita tudi v prihodnje podpirati čezmejne povezovalne projekte. Nekateri od teh iz tekoče perspektive bodo predstavljeni na seji.   

Mešana komisija se sestaja na podlagi Sporazuma med nekdanjo Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in Ministrstvom za lokalno upravo in regionalni razvoj Republike Madžarske (danes Ministrstvo za notranje zadeve) o spodbujanju čezmejnega sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti. Omenjeni sporazum je bil podpisan oktobra 2007 na skupni seji slovenske in madžarske vlade. Nastal je kot priložnost za bolj intenzivno sodelovanje in povezovanje madžarskih in slovenskih občin ter prenosa dobrih praks uspešnega čezmejnega sodelovanja in povezovanja občin znotraj evropskega prostora. Na slovenski strani meje sporazum zajema občine v statističnih regijah Pomurje in Podravje, na madžarski strani pa občine in mesta v zahodni Podonavski čezmejni regiji. 

Sporazum med drugim predvideva, da vsaka stran ustanovi komisijo, ki proučuje veljavno notranjo zakonodajo in predpise ter opozarja na tiste zakonske določbe, ki bi lahko ovirale čezmejno sodelovanje. Med drugim je stalna naloga obeh komisij spremljanje sprememb zakonodaje na področjih lokalne in regionalne samouprave, njuni predstavniki pa se najmanj enkrat letno sestanejo na skupnem zasedanju. Tako je bila prva seja mešane komisije 26. novembra 2009 v Lendavi, ko je bil sprejet statut komisije in delovni program za leto 2010, druga skupna seja je bila 10. decembra 2010 v madžarski Nagykanizsi, tretja ponovno v Sloveniji v Občini Grad na Goričkem in četrta lani na Madžarskem v Monoštru.