Pojasnila

2.2.13

Imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta Sod v skladu z uveljavljeno prakso

V več medijih je bila danes objavljena informacija, češ da včerajšnje imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe (Sod) na seji Vlade RS naj ne bi bilo veljavno. Ker gre za netočno informacijo prilagamo naslednje pojasnilo:

 

V primeru odločanja vlade »v vlogi skupščine« ne gre za skupščino različnih družbenikov (oziroma delničarjev), katerih način glasovanja notar v skladu z zakonom beleži, temveč za sejo članov kolektivnega organa edinega družbenika. Na seji vlade se ne soočajo družbeniki oziroma njihovi zastopniki z že predhodno oblikovanimi navodili za glasovanje, temveč člani zakonitega zastopnika, ki šele oblikujejo stališče edinega družbenika – države. Ta edini družbenik vedno odloča enoglasno. Po seji vlade generalni sekretar vlade, na podlagi pooblastila Vlade RS, pred notarjem izvede skupščino in poskrbi za pripravo notarskih zapisov in zapisnikov v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah. Šele takrat je sklep tudi uradno veljaven. Gre za običajno prakso, ki je bila uveljavljena že v mandatih prejšnjih vlad.