Pojasnila

28.2.13

Opravljanje tekočih poslov predsednika vlade in ministrov po 115. členu ustave

Glede na številna vprašanja v zvezi z opravljanjem tekočih poslov Vlade RS objavljamo dokument Službe vlade za zakonodajo iz leta 2011:


Hkrati objavljamo tudi prispevek nekdanjega ustavnega sodnika Matevža Krivica (objavljen v Delu, 30. 9. 2011) v zvezi z opravljanjem tekočih poslov vlade.