Pojasnila

6.5.14

Opravljanje tekočih poslov predsednika vlade in ministrov po 115. členu Ustave RS

V zvezi s prenehanjem funkcije predsednika vlade ali tudi posameznega ali več ministrov hkrati, do česar lahko po ustavi pride na več načinov, zlasti pa zaradi morebitne neizglasovane zaupnice vladi (117. člen ustave), zaradi odstopa ali razrešitve, redno pa vedno tudi, ko se po novih volitvah sestane nov državni zbor, dokler ni imenovana nova vlada, ustava nalaga predsedniku vlade in ministrom v takem položaju pristojnost in dolžnost, da do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novega oziroma novih ministrov »opravljajo tekoče posle«, kot to zanje določa 115. člen ustave. Ker ustava pojma »opravljati tekoče posle« nikjer podrobneje ne razčleni in opredeli, je treba to ustavno določbo v duhu njenega pomena in mesta v ustavi pravilno razumeti in tolmačiti, zlasti seveda glede poglavitnih funkcij, ki po ustavi in zakonodaji pripadajo nosilcem teh funkcij.

 

 

 Pojasnilo Službe Vlade RS za zakonodajo v zvezi z opravljanjem tekočih poslov predsednika vlade in ministrov po 115. členu ustave (97 KB)