Pojasnila

17.11.12

Proračunska sredstva za zagotavljanje ustrezne ravni socialne države zadnje desetletje naraščala

Ena od ključnih prioritet vlade je zagotavljanje ustrezne ravni socialne države, kar izhaja tudi iz predloga proračuna za leto 2013. Za primerjavo so v tabeli zbrani podatki o posameznih postavkah s področja sociale iz leta 2002 ter iz predloga proračuna za leto 2013, ki je trenutno v parlamentarni proceduri. Iz podatkov je razvidno, da se je ob 46 odstotnem povečanju davčnih prihodkov glede na leto 2002 višina socialnih postavk iz proračuna povečala nadproporcionalno. Tako bodo prispevki za brezposelne ob slabi desetini višji brezposelnosti v letu 2013 znašali kar dva in polkrat več oziroma za 143 odstotkov več kot so znašali leta 2002. Sredstva za socialno varnost so se v zadnjem desetletju podvojila in znašajo skoraj 300 mio EUR, za 55 odstotkov pa bodo višja tudi sredstva za izvajanje družinske politike.

 

 

Podrobnejši podatki so priloženi v tabeli:

 

 Realizacija 2002Predlog 2013Povečanje izdatkov v % (2002-2013)
Socialna varnost158.000.108296.017.68287%
Družinska politika393.245.337610.533.90455%
    
Brezposelnost   
Število brezposelnih102.635110.000 
    
Transferi brezposelnim106.486.318258.342.291143%
    
Ukrepi akt. pol. zaposl., od tega:59.754.63896.998.88564%
ukrepi - akt. pol. zaposl.58.981.97039.545.359 
evropska sredstva772.66857.453.526 
    
Davčni prihodki4.517.026.1896.627.592.10546%
vir: MDDSZ   

 

Iz navedenega izhaja, da Vlada RS s predlaganim proračunom 2013 še naprej posveča poseben poudarek vprašanju socialne države. Da bi v Sloveniji ta cilj lahko zasledovali tudi v prihodnje, je treba sprejeti nujne reforme. Reformni paket poleg pokojninske reforme in reforme trga dela zajema tudi zakon o slovenskem državnem holdingu, zakon o stabilizaciji bančnega sistema ter posamezne pakete za spodbujanje ugodnejšega poslovnega okolja z manj administrativnimi bremeni. Le s pravočasno uveljavitvijo vseh naštetih ukrepov bo mogoče spodbuditi gospodarski razvoj ter posledično porast zaposlenosti, zaustaviti trend padanja pokojnin ter mladim omogočiti nova ter varnejša delovna mesta.