Pojasnila

21.10.12

Stroški dela v javnem sektorju se zmanjšujejo

Poleg ukrepov za spodbujanje gospodarske rasti je vlada v prvih mesecih svojega mandata veliko pozornosti namenjala ukrepom za uravnoteženje javnih financ, v okivru katerih je bilo v ospredju znižanje stroškov dela v javnem sektorju. Podatki Ajpesa kažejo, da so vladni ukrepi po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ prinesli vidne prihranke. Tako je bilo v mesecu avgustu za izplačilo plač v javnem sektorju namenjenih nekaj več kot 279 mio EUR, kar je 10 mio manj kot v enakem mesecu lanskega leta in skoraj 17 mio manj kot v letošnjem maju, ko je šlo za plače 296 mio EUR.

 

Iz podatkov Ajpesa tudi izhaja, da je bila masa plač za zaposlene v javnem sektorju izplačana v zadnjih treh mesecih (junij, julij, avgust) letošnjega leta glede na enako obdobje lani manjša za več kot 25 mio EUR.

  

Izplačane mesečne bruto plače

 

junij

julij

avgust

2011

294.290.074

289.672.777

289.279.694

2012

287.073.900

281.915.136

279.205.871

razlika

-7.216.174

-7.757.641

-10.073.823

vir podatkov: Ajpes

 

 

 

 

 

Pomemben je tudi podatek, da se je po nekaj letih nenehnega povečevanja števila zaposlenih v javnem sektorju ta trend zaustavil in da se od maja letos znižuje število uslužbencev v javnem sektorju. Če je bilo maja zaposlenih še 161.825 javnih uslužbencev, jih je bilo v avgustu 159.909 oziroma 1.916 manj. Zmanjšanje števila javnih uslužbencev v juliju in avgustu gre verjetno tudi na račun poletnih dopustov, ne glede na to pa je mogoče ugotoviti, da ukrepi vlade na področju zmanjševanja stroškov dela v javnem sektorju dajejo vidne rezultate. 

 

 

 

Gibanje števila javnih uslužbencev

 

maj

junij

julij

avgust

2012

161.825

161.815

161.002

159.909

vir podatkov: Ajpes