Pojasnila

1.12.12

Ukrepi vlade dajejo opazne rezultate

Zadnji podatki o stanju v proračunski blagajni kažejo, da je državni proračun v mesecu oktobru zabeležil za več kot 40 milijonov EUR presežka prihodkov nad odhodki. Skupni proračunski primanjkljaj v obdobju od januarja do oktobra letos tako znaša nekaj manj kot 1,1 milijarde EUR, vendar pa kar 633 mio evrov tega zneska (oz. 58%) odpade na meseca januar in februar, ko aktualna vlada še ni imela polnih pooblastil. V osmih mesecih mandata, torej od marca do oktobra 2012 je presežek odhodkov nad prihodki proračuna znašal 464 mio evrov. V enakem obdobju leta 2011 je primanjkljaj znašal 838 mio evrov, leta 2010 1,3 mrd evrov, leta 2009 pa 1 mrd evrov.

 

Napredek je zaznati tudi na področju zaposlovanja v javnem sektorju, saj se od maja naprej število javnih uslužbencev znižuje. Podatki Ajpesa kažejo, da je bilo maja zaposlenih 161.825 javnih uslužbencev, v septembru pa 159.868 oziroma 1.957 manj. Le na področju šolstva in zdravstva se po podatkih Ajpesa število zaposlenih še naprej povečuje - v zadnjem mesecu na področju vzgoje in izobraževanja za 361, na področju zdravstva pa za 83.