Pojasnila

15.3.13

Uradni odziv SOVE v zvezi s trditvami o domnevnem dvojnem državljanstvu nekaterih uslužbencev agencije.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija odločno zanika navedbe nekaterih medijev, da naj bi imeli uslužbenci, ki so prišli v agencijo v mandatu sedanjega direktorja, dvojno državljanstvo.

 

Prav tako so nesmiselne navedbe, da naj bi imeli posamezni uslužbenci SOVE kriminalno preteklost oziroma zakonce tujih agentur. Le kako bi namreč takšna agencija potem lahko opravljala poslanstvo, ki pritiče nacionalni obveščevalno-varnostni agenciji?

 

Lahko pa potrdimo, da je bilo pri rednem varnostnem preverjanju, ki se v preteklosti sicer ni ustrezno izvajalo, ugotovljeno, da v agenciji obstaja problem dvojnega državljanstva. Agencija bo ukrepala v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo pogoj izključno slovenskega državljanstva.