Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Novice državnih organov

14.6.01

Možni modeli privatizacije Telekoma Slovenije

Vlada se je seji dne 14.6.2001 seznanila z informacijo o poteku priprave privatizacije Telekoma Slovenije in o modelih privatizacije.

 

Telekom Slovenije je javno podjetje, v katerem ima Republika Slovenije 65,2 % delež. Namen prodaje kapitalske naložbe (privatizacija) države v Telekomu je krepitev konkurenčne sposobnosti družbe v spremenjenih tržnih razmerah, ko je na osnovi zakona o telekomunikacijah dejavnost govorne telefonije in omrežij liberalizirana. Zaradi trenda liberalizacije trga telekomunikacijskih storitev, javna podjetja izgubljajo prvotno vlogo izključnega izvajalca storitev ter se v tem procesu soočajo s konkurenco, ki izhaja iz privatnih družb. Poleg tega pa je prisoten trend umikanja države iz lastništva javnega podjetja zaradi opravljanja vloge nepristranskega regulatorja.

 

Vlada se je v letu 1999 seznanila z informacijo o privatizaciji Telekoma in s pripravo projekta, s katerim bo izbrano svetovalno podjetje pripravilo in kritično ocenilo različne modele privatizacije Telekoma ter predlagalo najprimernejši model. Ob tem je Vlada imenovala tudi medresorsko delovno skupino, ki je uskladila in določila besedilo razpisne dokumentacije za izvedbo omenjenega javnega razpisa. Ustrezen postopek izvedbe javnega naročila je v letu 2000 vodilo in izvedlo Ministrstvo za promet in zveze, izbrano je bilo svetovalno podjetje PriceWaterhouseCoopers.

 

Pogodbeni partner PriceWaterhouseCoopers (PWC) je pripravil 3 različne modele (opcije) privatizacije, ki so si na prvi pogled zelo podobni, vendar z različnimi investitorji in političnimi posledicami, kakršne so bile videne v času nastajanja modelov. Ključna predpostavka je, da bo država na daljši rok sprejela zmanjšanje svojega lastniškega deleža pod 50 % + 1 delnico, ter da se bodo tudi nekateri manjšinski delničarji kot prodajalci pridružili državi.

 

Možni modeli privatizacije so naslednji:

 

Model 1: kombinacija strateške prodaje, izdaje novih delnic in javne ponudbe delnic z ohranitvijo večinskega lastništva s strani države; državni delež se takoj po opravljeni 1. fazi transakcije zniža na 50 % + 1 delnico in kasneje v naslednjih 2 – 3 letih pade pod 50 %.

 

Model 2: kombinacija kot pod 1, s tem da država takoj zniža svoj lastniški delež pod 50 % + 1 delnico.

 

Model 3: prodaja manjšinskega ali večinskega deleža Telekoma strateškemu partnerju, nakup deleža Mobitela s strani istega strateškega partnerja kombinirano z javno ponudbo delnic, tako kot pri modelu 1 in 2.

 

Vlada je Ministrstvu za informacijsko družbo naložila, da po postopku, ki ga predvideva Uredba o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem do 30. septembra 2001 pripravi predlog za privatizacijo Telekoma.

 

Gradivo je dostopno na spletni strani Ministrstva za informacijsko družbo.

 


Časovno obdobje

Potrdi