Skoči na vsebino »

Novice državnih organov

28.12.00

Nespremenjene cene motornih bencinov

V skladu z modelom na oblikovanje cen motornih bencinov bi se namreč zaradi spremembe cen nafte na svetovnem trgu jutri (28. decembra) cene motornih bencinov znižale.Trošarina za osvinčeni bencin in letalski bencin bo po novem 80.614 tolarjev (pred spremembo je bila 72.340 tolarjev), za neosvičeni bencin pa 70.393 tolarjev (pred spremembo je bila 62.240 tolarjev). Z današnjo spremembo uredbe se je trošarina za letalski in osvinčeni bencin povečala za 11,44 odstotkov, za neosvinčeni bencin pa za 13,1 odstotkov. Z omenjeno uredbo se je za 50 odstotkov povišala tudi trošarina pri plinskem olju za ogrevanje, vendar pa se bodo njegove drobnoprodajne cene kljub spremenjeni trošarini znižale. Finančni učinek povišanja trošarin na motorne bencine je 6,5 milijarde tolarjev na letni ravni, dodatni finančni učinek zaradi povišanja trošarine na plinsko olje pa še približno dve milijardi tolarjev.

 

 

Vlada je zaradi spremembe tečaja tolarja od zadnje spremembe spremenila tudi znesek trošarine na plinsko olje za pogonski namen, ki zdaj znaša 59.956 tolarjev za tisoč litrov. Zaradi spremembe zneska trošarin se drobnoprodajne cene plinskega olja za pogonski namen ne bodo spremenile, finančni učinek za proračun pa naj bi bil na letni ravni okoli štiri milijarde tolarjev. Ob omenjenem povečanju torišarine na plinsko olje za pogonski namen davčna obremenitev ni višja od evropskega povprečja in še vedno ostaja med najnižjimi.

 


Časovno obdobje

Potrdi