Skoči na vsebino »

Novice državnih organov

29.12.00

Novoletna poslanica predsednika vlade

Spoštovane državljanke in državljani,

 

Leto, ki je pred nami, bo zaznamovano z deseto obletnico naše samostojne države. Z odločitvijo za samostojno Slovenijo smo tako prevzeli popolno odgovornost za njen nadaljnji razvoj, za to, da se bomo sami trudili zagotoviti kvaliteto življenja ter zadovoljstvo naših državljanov. Zato, da bomo skupaj ustvarjali državo, v kateri bo varno ter prijetno živeti.

 

Odločili smo se za državo, ki bo strpna in prijazna do posameznika, ki nikomur ne bo vsiljevala vnaprejšnjih življenjskih vzorcev, prepričanj in ideologij ter nikogar ne bo utesnjevala v njegovih željah, načrtih in življenjskih priložnostih. Takšna država je trden in varen okvir za vsakogar, da si v njej poišče svoj prostor delovanja, v katerem si po svojih predstavah in zamislih oblikuje svoje življenje. Takšna država je odprta navznoter in navzven, brez predsodkov in pregrad, ki bi razdvajale državljane in jih zapirali pred svetom in njegovimi izzivi.

 

Pogoj, da lahko takšno skupno vizijo uresničujemo in jo

konkretiziramo na vseh področjih našega življenja, ni poenotenje naših stališč in prepričanj, ampak volja po sodelovanju - ob spoštovanju vseh medsebojnih razlik v naših pogledih, interesih in vrednotah. Ob povezavi zagnanosti mladih ter izkušenj starejših. Sedanji mandat vlade, ki jo vodim, je zaznamovan s prelomnim obdobjem. Pred nami so pomembne naloge, številni problemi, s katerimi se soočamo in ki jih moramo rešiti. Vemo, da smo v preteklih obdobjih storili veliko, da smo Slovenijo usmerili na pravo pot. Zavedamo pa se, da je še mnogo stvari, ki jih moramo storiti. Tako doma, kot na zunanjepolitičnem področju. Naša dosedanja skupna prehojena pot krepi zaupanje in utemeljuje naša nadaljnja pričakovanja. Pred nami so sklepna pogajanja za vstop v Evropsko unijo, v kateri bomo lahko neposredno soustvarjali evropsko prihodnost ter si trudili zagotoviti varno mesto med razvitimi državami Evrope ter sveta. Le tako bomo kos vse bolj zahtevnim svetovnim gospodarskim izzivom.

 

Tem našim skupnim mislim in prizadevanjem naj bo namenjen vsaj delček naših misli tudi ob Novem letu. Spoštovane državljanke in državljani, ob tej priložnosti bi se vam rad zahvalil za dosedanje zaupanje in sodelovanje. Želim Vam, da bo vaše praznovanje Novega leta prijetno in brezskrbno, v prihajajočem obdobju pa veliko pozitivne energije ter izpolnjenih želja in načrtov.


Časovno obdobje

Potrdi