Skoči na vsebino »

Novice državnih organov

27.12.00

Pred 29. decembrom, mednarodnim dnevom biotske raznovrstnosti

Ljubljana, 27. december 2000 - Devetindvajseti december je mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki ga je razglasil UNEP (Program Združenih narodov za okolje). Na ta dan leta 1993 je začela veljati Konvencija o biološki raznovrstnosti. Od prihodnjega leta naprej pa bomo kot mednarodni dan biotske raznovrstnosti obeleževali 22. maj. Na ta datum je bil namreč dosežen dogovor o dokončnem besedilu konvencije.

Slovenija je Konvencijo o biološki raznovrstnosti ratificirala leta 1996. Konvencija je prvi globalni predpis, ki celovito obravnava ohranjanje biotske raznovrstnosti na svetovni ravni in trajnostno rabo naravnih virov. Regionalni okvir za njeno izvajanje je Vse-evropska strategija biotske in krajinske pestrosti, ki jo je leta 1995 v Sofiji podpisalo 55 evropskih ministrov za okolje.

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru izvajanja konvencije pospešeno pripravlja dva dokumenta: Analizo stanja biotske in krajinske pestrosti in Strategijo ohranjanja biotske in krajinske pestrosti. Namen prvega dokumenta je zbrati in sistematično podati pregled stanja biotske in krajinske pestrosti. V prvem delu bodo obdelani štirje temeljni vsebinski sklopi: genski, vrstni, ekosistemski in krajinski sklop. V drugem delu pa bodo podani pravno-administrativni in družbeno-ekonomski vidiki biotske in krajinske pestrosti.

Strategija ohranjanja biotske in krajinske pestrosti bo opredelila dolgoročno vizijo, cilje, ukrepe in prioritete na tem področju. Kot strateške prioritete ukrepanja so opredeljeni:

1) ohranjanje biotske in krajinske pestrosti in trajnostna raba naravnih virov,

2) medsektorsko in medinstitucionalno sodelovanje,

3) vključevanje biotske in krajinske pestrosti v sektorske strategije oz. akcijske

 se nadaljuje

programe,

4) naravovarstveno in okoljevarstveno ozaveščanje, vzgoja, izobraževanje in usposabljanje,

5) spodbujanje znanstveno-raziskovalnih dejavnosti na področju biotske raznovrstnosti,

Sestavni del strategije, ki se sprejema za desetletno obdobje, so štiriletni sektorski akcijski načrti za operativno izvajanje strategije. Oba dokumenta bosta dokončana v prihodnjem letu. Nastajata v sodelovanju gospodarskih in družbenih resorjev, pripravo pa vodi Ministrstvo za okolje in prostor. V okviru priprave Strategije ohranjanja biotske in krajinske pestrosti sta bili organizirani dve delavnici, strokovna in medsektorska. Ker je področje biotske raznovrstnosti izjemno kompleksno, je nujno medsektorsko reševanje vprašanj in uresničevanja načel strategije.

 

 

Manca Šetina Miklič

Služba za odnose z javnostmi

 

Dodatne informacije: Branka Hlad, Uprava RS za varstvo narave, tel.: 01 478 4522

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi