Skoči na vsebino »

Novice državnih organov

28.12.00

Premier Drnovšek bo kandidate za ministre predlagal po Novem letu

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek je, do imenovanja novih ministrov, dr. Vladu Dimovskemu, ministru za delo, družino in socialne zadeve poveril vodenje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, dr. Dušanu Kebru, ministru za zdravstvo pa vodenje Ministrstva za znanost in tehnologijo. Hkrati je premier Drnovšek Državni zbor obvestil, da je z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije dne 23. decembra 2000 prenehalo veljati pooblastilo ministrici za gospodarske dejavnosti dr. Tei Petrin za vodenje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem in ministrici za šolstvo in šport dr. Luciji Čok za vodenje Ministrstva za znanost in tehnologijo. V skladu z navedenimi spremembami sestave vlade bo premier Drnovšek po Novem letu Državnemu zboru predlagal kandidate za ministre za gospodarstvo, za promet, za šolstvo, znanost in šport ter za informacijsko družbo.


Časovno obdobje

Potrdi