Skoči na vsebino »

Novice državnih organov

21.12.00

Sredstva za plačilo zaključnih situacij, nastalih zaradi odprave posledic plazenja tal

Ljubljana, 21. december 2000 - Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela sklep o uporabi sredstev rezerve proračuna RS za plačilo zaključnih situacij, nastalih zaradi odprave posledic plazenja tal.

Sklenila je, da se iz sredstev rezerv Republike Slovenije namenijo sredstva za plačilo obračunskih situacij za izvedena dela pri odpravi posledic plazov v višini 128.380.613,00 tolarjev. Na podlagi projektov izvedenih del bodo sredstva dodeljena 23 občinam (Brežice, Cerkno, Desternik, Hrastnik, Laško, Litija, Mislinja, Pesnica, Podčetrtek, Podlehnik, Rogaška Slatina, Solčava, Škofja Loka, Šoštanj, Tabor, Trbovlje, Trnovska vas, Vojnik, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Žetale in Žiri),

 

 

Milena Janežič

Služba za odnose z javnostmi

 


Časovno obdobje

Potrdi