Skoči na vsebino »

Novice državnih organov

27.12.00

Strokovnjaki o ravnanju z ranjenimi, bolnimi ali zapuščenimi prosto živečimi živalmi

Ljubljana, 27. december 2000 - Ministrstvo za okolje in prostor in Uprava RS za varstvo narave sta prejšnji teden organizirali strokovni posvet o ravnanju z živalmi prosto živečih vrst, ki same niso sposobne preživeti v naravi. Srečanja se je udeležilo več kot dvajset strokovnjakov z Veterinarske in Biotehniške fakultete, Živalskega vrta, Prirodoslovnega muzeja, Zavoda za gozdove, Lovske zveze, predstavnikov ministrstev, inšpektoratov in drugih vladnih služb ter nevladnih organizacij, med njimi Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Društva za odpravo lova. Na posvetu so izmenjali mnenja in preverili rešitve glede ravnanja z živalmi prosto živečih vrst, ki niso sposobne preživeti v naravi, s poudarkom na delovanju zatočišč za takšne živali.

Razpravljavci so se strinjali, da iskanje rešitev in določanje pravil ravnanja z živalmi prosto živečih vrst, ki same niso sposobne preživeti v naravi, opredeljujeta dva vidika, strokovni in etični. Strokovni obravnava živali prosto živečih vrst kot del narave, v kateri veljajo naravne zakonitosti in v kateri je vsak osebek podvržen borbi za preživetje. S tega vidika so živali, ki so ranjene, poškodovane, bolne ali zapuščene, prednostni plen plenilcev oz. hrana razkrojevalcem. V primerih, ko v te procese poseže človek z odvzemom takih živali iz narave, pa so za naravni sistem izgubljene. Le izjemoma se žival, ki je bila izpuščena iz ujetništva, uspešno vključi nazaj v naravni sistem. Prosto živeče živali imajo mesto v naravi, zato je trajno zadrževanje v ujetništvu s strokovnega vidika nesprejemljivo.

Etični vidik upošteva dejstvo, da človek, ki naleti na žival, potrebno pomoči, čuti moralno obveznost, da taki živali pomaga. Upoštevajoč ta dvojni pristop je prevladalo stališče, da se živali prosto živečih vrst, ki so bolne, ranjene ali drugače poškodovane

ter zapuščene, načelno pušča v naravi. Za primere jemanja živali iz narave, za katere je to s pravnimi predpisi prepovedano, je treba zagotoviti ostrejši nadzor in doslednejše izvajanje teh določil. Strokovnjaki so bili mnenja, da je pri tem izjemnega pomena informiranje in ozaveščanje javnosti, tako s kratkoročnimi akcijami kot tudi dolgoročno z vzgojo po šolah.

Glede zatočišč za živali prosto živečih vrst so bili strokovnjaki mnenja, da so lahko taka zatočišča zgolj začasna, v njih se živali nudi prva pomoč oz. oskrba, potem pa se jo v čim krajšem možnem času vrne nazaj v naravo. Poleg vprašanj ravnanja z živalmi so strokovnjaki razpravljali še o pogojih za delovanje takih zatočišč, obravnavali pa so tudi nekaj konkretnih primerov.

Usmeritve in zaključki s posveta bodo upoštevani pri izdelavi pravnih predpisov, ki jih Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja v sodelovanju s pristojnimi službami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predpisi bodo določili standarde za ravnanje in ukrepanje države v teh primerih.

 

 

Manca Šetina Miklič

Služba za odnose z javnostmi

 


Časovno obdobje

Potrdi