Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Novice državnih organov

8.12.00

Vlada na današnji seji

Vlada je na današnji seji sprejela amandmaje k predlogu zakona o ukrepih za pospešitev sanacije na območjih, prizadetih s plazom in izbruhom hudournika Predelica v občini Bovec. Amandmaji razrešujejo naslednje pomanjkljivosti prvotnega predloga zakona:

v novembru letos so se zaradi obilnih padavin sprožili plazovi tudi na drugih območjih Slovenije, ki prav tako kot plaz v Logu pod Mangartom predstavljajo veliko nevarnost za življenje in delo ljudi na prizadetih območjih. Namen zakona je razširjen na plazove večjega obsega, nastale po 15. oktobru;

predlog zakona je vlada dopolnila tudi z razširitvijo strokovnega odbora državne komisije za sanacije, upoštevajoč naloge, ki izhajajo iz posameznih ukrepov. Tako bo strokovni odbor sestavljen s strokovnjaki s področja geotehnike, hidrotehnike, gradbeništva, energetike in urejanja prostora, imenoval pa ga bo minister za okolje in prostor;

z dnem uveljavitve zakona bo njegovo izvajanje prevzelo Ministrstvo za okolje in prostor. Prevzem pristojnosti je namreč treba opredeliti, ker zakon poleg sanacijskih navaja tudi interventne ukrepe.

 

Vlada se je med drugim seznanila tudi s potekom pogovorov o politiki plač. Na seji Ekonomsko socialnega sveta v sredo, 6.12.2000 je bilo dogovorjeno, da se socialni partnerji ponovno sestanejo v torek, 12.12.2000 in začnejo konkretna pogajanja. V vmesnem času pa naj bi potekali sestanki s posameznimi sindikati. Ker je problematika plač najbolj pereča v javnem sektorju, v skladu s tem dogovorom že potekajo ločeni razgovori s predstavniki sindikatov dejavnosti javnega sektorja, na katerih sodelujejo tudi resorni ministri.

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji obravnavala tudi informacijo o možnosti spremembe višine trošarin za bencine glede na pričakovane spremembe gibanja cen na svetovnem trgu. Sklenila je, da z vidika stabilnosti javnih financ in izenačitvijo z minimalno predpisanimi trošarinami v EU ter glede na pričakovane spremembe cen naftnih derivatov v torek 12.12.2000, zadolži Ministrstvo za finance, da v ponedeljek 11.12. 2000 pripravi uredbo o določitvi zneska trošarin tako, da se drobnoprodajne cene bencinov ne povečajo. Višina dviga trošarin bo glede na uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov znana v ponedeljek.

 

Vlada je med drugim obravnavala tudi informacijo o zaposlovanju v državnih organih v letu 2000 in je v sklopu ukrepov za uravnoteženje proračuna v letu 2000 sprejela sklep, da se začasno prepoveduje ministrstvom in vladnim službam povečanje zaposlitev. Iz teh omejitev so izvzete zaposlitve novih državnih sekretarjev in državnih podsekretarjev, ki so nujni za nemoteno delovanje ministrstev. Ob tem je Vlada RS pooblastila Kadrovsko službo Vlade RS, da opravlja nadzor nad izvajanjem tega sklepa.

 

Vlada pa je danes imenovala tudi medresorsko skupino, katere naloga bo usklajevanje priprave novega sistema plač v javnem sektorju in usklajevanje priprave novega uslužbenskega sistema (zakona o javnih uslužbencih). Člani skupine so: minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski, minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc, minister za finance mag. Anton Rop, minister za zdravstvo dr. Dušan Keber, ministrica za kulturo Andreja Rihter in ministrica za šolstvo in šport dr. Lucija Čok. Usklajevanje priprave novega zakona o javnih uslužbencih bo vodil minister za notranje zadeve, usklajevanje novega sistema plač v javnem sektorju pa minister za delo, družino in socialne zadeve. Vlada je članom medresorske skupine še naložila, naj do 12. decembra 2000 predlagajo člane medresorske strokovne skupine, v delo pa se bodo vključili tudi predstavniki reprezentativnih sindikatov.

 

V zvezi s kadrovskimi zadevami pa je vlada opravila tudi nekatera imenovanja in razrešitve. Tako je imenovala mag. Heleno Kamnar za državno sekretarko na Ministrstvu za finance, Ignaca Goloba in dr. Miho Pogačnika za državna sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve, Renato Vitez za državno sekretarko na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, mag. Matejo Mešl za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, mag. Radovana Tavzesa za državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, mag. Mirka Zormana za državnega sekretarja na Ministrstvu za šolstvo in šport, Alenko Kovšca in Lidijo Apohal Vučkovič za državni sekretarki na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, dr. Tomaža Časa in dr. Milana Jazbeca za državna sekretarja na Ministrstvu za obrambo, mag. Simona Vrhunca in Jožico Maučec Zakotnik za državna sekretarja na Ministrstvu za zdravstvo in dr. Vido Čadonič Špelič za državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Glede na to, da so ministri sprejeli odstope nekaterih državnih sekretarjev, pa je vlada na današnji seji sprejela sklep o prenehanju funkcije državnega sekretarja za: Severina Maffija na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Nika Jurce na Ministrstvu za okolje in prostor, prof. dr. Antona Jegliča in dr. Ceneta Bavca na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Angelce Likovič, dr. Aleksa Lea Vesta, Slavice Navinšek in dr. Duše Krnel Umek na Ministrstvu za šolstvo in šport, Sonje Bukovec, Romane Logar, Valterja Reščiča na Ministrstvu za finance, Janeza Zajca na Ministrstvu za zdravstvo in Antona Grabeljšeka na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

 

Poleg tega je Vlada imenovala Marka Kromarja za direktorja vladne kadrovske službe, Mitjo Valiča za direktorja Servisa skupnih služb, Žarka Bogunoviča za v. d. direktorja Urada Vlade za priseljevanje in begunce, Tatjano Lesjak za v. d. direktorice Urada Vlade za informiranje in Toneta Dolčiča za v. d. direktorja Službe Vlade za zakonodajo.

 

Vlada je govorila tudi o odnosih med Slovenijo in Evropsko unijo ter o jutrišnjem obisku jugoslovanskega zunanjega ministra Gorana Svilanoviča v Sloveniji. Sprejela je sporazum o navezavi diplomatskih odnosov z ZRJ, za koordinatorja slovenske pogajalske skupine za nasledstvo pa imenovala dr. Mirana Mejaka, ki je do nastopa prejšnje prehodne vlade to nalogo že opravljal.

 

Vlada pa bo Državnemu zboru za uvrstitev na tretje izredno zasedanje (19. novembra) predlagala devet zakonov, ki jih je potrebno sprejeti zaradi usklajevanja slovenske zakonodaje z evropsko, zatem pa še tri zakone za sprejem po hitrem postopku, dve ratifikaciji in sklop predlogov zakonov za uravnoteženje proračunskih odhodkov.

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi