Sporočila za javnost

 • 16.4.15 Seje vlade
  32. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji redni seji seznanila z delovnim osnutkom Programa stabilnosti – dopolnitev 2015.Cilji javno finančne politike Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 sledijo zahtevam in priporočilom Sveta EU v okviru...
 • 11.4.15 Seje vlade
  Vlada se je seznanila z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa
  Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2015 – 2016.  Ministrstvo za finance bo z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2015 – 2016 (NRP 2015 – 2016) seznanilo...
 • 10.4.15 Seje vlade
  Vlada ponovno imenovala dosedanja državna sekretarja na MIZŠ in MO
  Predlog za razrešitev in imenovanje dr. Andreje Barle Lakota za državno sekretarko v MIZŠ Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela ugotovitveni sklep, na podlagi katerega dr. Andreji Barle Lakota...
 • 9.4.15 Seje vlade
  30. redna seja Vlade RS
  Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.Predlog zakona uvaja elektronsko poslovanje v zdravstvu na nacionalni ravni in...
 • 8.4.15 Drugo
  Vlada na delovnem posvetu obravnavala osnutek Nacionalnega reformnega programa
  Vlada RS je na današnjem delovnem posvetu obravnavala osnutek Nacionalnega reformnega programa 2015–2016 ter izhodišča za Program stabilnosti. Kot je v predstavitvi osnutka programa povedal minister za finance Dušan Mramor,...
 • 2.4.15 Seje vlade
  29. redna seja Vlade RS
  Vlada je sprejela predlog novele Zakona o trgovini, ki deregulira izobrazbene pogoje za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca, za katera je predpisana minimalna stopnja izobrazbe splošne smeri. Deregulacija v...
 • 30.3.15 Seje vlade
  Vlada izvršila prenos pravic porabe in imenovala državno sekretarko v MIZŠ
  Vlada izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za okolje in prostor Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za okolje in prostor s postavke Programi odprave posledic naravnih...
 • 26.3.15 Seje vlade
  28. redna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2015. Bruto domači proizvod se bo letos povečal za 2,4 %. Gospodarsko rast bosta še naprej poganjala izvoz in investicijska dejavnost. Skladno z ugodnimi...
 • 26.3.15 Seje vlade
  Vlada sprejela mnenje o predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela mnenje o predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) ter...
 • 18.3.15 Seje vlade
  27. redna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila s predlogom Načrta prenove in programa ukrepov za prenovo informatike v državni upravi ter sprejela Akcijski načrt za njegovo izvedbo.  Obenem je vlada naložila vsem ministrstvom, organom v njihovi...