Sporočila za javnost

 • 27.11.14 Seje vlade
  11. redna seja Vlade RS
  Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF ter ga posreduje Državnemu zboru Republike v obravnavo po nujnem postopku. Predlog zakona...
 • 20.11.14 Seje vlade
  10. redna seja Vlade RS
  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji obravnavala informacijo o dosedanjem poteku pogajanj s sindikati javnega sektorja, ki jo je predstavil minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Vlada podpira nadaljevanje pogajanj...
 • 17.11.14 Seje vlade
  Vlada se je opredelila do vloženih amandmajev k predlogu rebalansa proračuna 2014
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela opredelitev do amandmajev k Predlogu Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2014. SDS predlaga povečanje tekoče proračunske rezerve za 3 mio EUR ter...
 • 17.11.14 Drugo
  Andrej Oček odstopil s položaja direktorja Sove
  Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Andrej Oček je predsednika vlade Mira Cerarja v petek, 14. novembra 2014, obvestil, da odstopa s položaja direktorja agencije. V svoji izjavi je zapisal, da se je za odstop...
 • 14.11.14 Seje vlade
  Sporočilo za javnost o sklepih dopisne seje vlade
  Pooblastilo generalnemu sekretarju Vlada RS je na današnji dopisni seji pooblastila generalnega sekretarja vlade mag. Darka Krašovca, da v imenu Vlade Republike Slovenije vlaga uskladitvene amandmaje. V skladu s prvim...
 • 13.11.14 Seje vlade
  9. redna seja Vlade RS
  Vlada RS je na današnji seji med drugim sprejela Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter se seznanila s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013. Enoten...
 • 10.11.14 Seje vlade
  Vlada razrešila dosedanjega in imenovala novega v. d. generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v MOP
  Vlada RS je na dopisni seji z današnjim dnem razrešila dr. Boštjana Petelinca s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor (MOP).  Zakon o javnih...
 • 6.11.14 Seje vlade
  Vlada sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov 34 občin, ki izpolnjujejo pogoje iz nove finančne perspektive in so namenjeni izgradnji okoljske infrastrukture
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov 34 občin, ki so namenjeni izgradnji okoljske infrastrukture in izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje z evropskimi sredstvi...
 • 6.11.14 Seje vlade
  8. redna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju sklepa vlade glede priprave in izvedbe ukrepov za pripravo predloga rebalansa proračuna za leto 2015. Za proračunsko leto 2015 je bilo ugotovljeno, da je zaradi zasledovanja fiskalnih...
 • 29.10.14 Seje vlade
  7. redna seja Vlade RS
  Vlada RS je na današnji seji določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2014. Zaradi časovne omejitve do konca leta 2014 niso možni strukturni ukrepi, zato vlada izvaja proračunske aktivnosti znotraj...