Sporočila za javnost

 • 21.5.15 Seje vlade
  37. redna seja Vlade RS
  Vlada je sprejela predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki sledi uresničevanju načela socialne države iz 2. člena Ustave in ustrezneje varuje pravico do osebnega dostojanstva ter varnosti iz 34. člena Ustave, s tem, ko...
 • 21.5.15 Seje vlade
  Vlada sprejela mnenje o predlogu sklepa v zvezi s postopkom imenovanja Boštjana Škrleca za generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva
  Vlada RS je na dopisni seji sprejela Mnenje o Predlogu sklepa v zvezi s sodbo Upravnega sodišča RS številka U 912/2012-22 z dne 11. 12. 2012, ki se nanaša na nezakonito imenovanje Boštjana Škrleca za generalnega direktorja...
 • 18.5.15 Seje vlade
  Sporočilo za javnost o sklepih dopisne seje vlade
  Seznanitev z metodologijo in delnim poročilom-obračunom stroškov in izpadlih prihodkov, povezanih z organizacijo ter izvajanjem železniškega prometa zaradi snegoloma, žledoloma in poplav Vlada RS se je na današnji dopisni...
 • 14.5.15 Seje vlade
  36. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države. Strategija upravljanja zagotavlja lastniku (državi), da upravljavcu postavi jasne cilje, na podlagi katerih se meri uspešnost...
 • 7.5.15 Seje vlade
  35. redna seja Vlade RS
  Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o davčnem potrjevanju računov. Vlada je 5. 2. 2015 sprejela Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Sloveniji s skrajnim rokom uvedbe 1. 1. 2016, kot je bilo določeno v programu dela...
 • 29.4.15 Seje vlade
  34. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji redni seji sprejela Nacionalni reformni program 2015–2016 in Program stabilnosti – dopolnitev 2015, ki bosta posredovana Evropski komisiji.Nacionalni reformni program podaja osnovne usmeritve in cilje za leti...
 • 28.4.15 Zunanje zadeve
  Podpredsednik vlade Boris Koprivnikar v Kijevu na Konferenci v podporo Ukrajini
  Podpredsednik vlade in minister za javno upravo Boris Koprivnikar se danes v Kijevu udeležuje Konference v podporo Ukrajini, na kateri je več kot 50 visokih predstavnikov držav in mednarodnih institucij iz celega sveta. Namen...
 • 24.4.15 Drugo
  SNAV: Ocena ogroženosti ostaja nespremenjena in je nizka
  Svet za nacionalno varnost (SNAV) se je na današnji seji seznanil s presečnim poročilom o delu medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav ukrepov za zaščito kritične infrastrukture. Svetu je poročal vodja...
 • 24.4.15 Seje vlade
  Vlada izdala Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
  Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta in jo bo objavila v Uradnem listu...
 • 22.4.15 Seje vlade
  33. redna seja Vlade RS
  Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila z gradivom »Ukrepi za nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo« in naložila Ministrstvu za finance, da sprejete ukrepe vključi v osnutek Nacionalnega reformnega programa 2015-2016 in v...