Sporočila za javnost

 • 28.7.14 Seje vlade
  68. redna seja Vlade RS
  Vlada se je sestala kot skupščina Slovenskega državnega holdinga Vlada RS je na današnji redni seji v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga spremenila sklep, ki ga je sprejela 3. julija 2014. Tako je v spremenjenem...
 • 28.7.14 Seje vlade
  Vlada izdala Uredbi o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica ter o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
  Vlada izdala Uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica Vlada RS je na dopisni seji sprejela Uredbo o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica. Uredba o razmejitvi...
 • 24.7.14 Seje vlade
  67. redna seja Vlade RS
  Vlada sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 v obdobju januar - junij 2014 Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 v obdobju...
 • 17.7.14 Seje vlade
  66. redna seja Vlade RS
  Vlada sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013 Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem...
 • 15.7.14 Seje vlade
  Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave Republike Slovenije
  Vlada RS je na današnji dopisni seji imenovala Jano Ahčin za vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave Republike Slovenije, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije po...
 • 10.7.14 Seje vlade
  Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za večjo dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev
  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 za storitve v zdravstvu. Aneks prinaša 70 novih delovnih mest za zdravnike družinske medicine na primarni ravni, boljše vrednotenje...
 • 10.7.14 Seje vlade
  65. redna seja Vlade RS
  Vlada bo nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja Vlada RS je pooblastila ministra za notranje zadeve, da nadaljuje pogajanja s sindikati na podlagi sprejetih izhodišč, z dodatnim predlogom, da se v dogovor s...
 • 9.7.14 Seje vlade
  144. dopisna seja Vlade RS
  Vlada povečala postavke namenskih sredstev EU ter prerazporedila pravice porabe na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Vlada RS je na današnji dopisni seji Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport povečala...
 • 7.7.14 Seje vlade
  Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
  Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.  Z uredbo se spreminja trošarina na pogonska goriva, trošarina na plinsko olje za ogrevanje ostaja...
 • 4.7.14 Seje vlade
  Vlada sprejela Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
  Vlada RS je na dopisni seji sprejela Uredbo o posegih v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (PVO). Uredba bo nadomestila že uveljavljeno Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo...