Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 16.1.17 Seje vlade
  Vlada v prenovo institucije Državnega pravobranilstva
  Z namenom doseganja bolj učinkovitega zastopanja države je Vlada Republike Slovenije na današnji dopisni seji sprejela Predlog Zakona o državnem odvetništvu. S predlogom zakona se ustvarja pravna podlaga za bolj učinkovito,...
 • 13.1.17 Seje vlade
  Zakon o vajeništvu za zgodnejšo poklicno socializacijo mladih
  Predlog Zakona o vajeništvu, ki ga je  na današnji dopisni seji sprejela vlada, bo mladim omogočil zgodnejšo poklicno socializacijo. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev ter...
 • 12.1.17 Seje vlade
  117. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug, Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na...
 • 10.1.17 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji so člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve začeli z obravnavo predloga zakona o državnem odvetništvu, ki bo uvrščen na eno od prihodnjih sej vlade, odbor za gospodarstvo pa je med drugim v...
 • 5.1.17 Seje vlade
  116. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o tujcih, predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov, uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke ter Letni program športa.
 • 4.1.17 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji so člani vladnega odbora z državno ureditev in javne zadeve začeli z obravnavo predloga zakona o vajeništvu in jo bodo nadaljevali na seji odbora prihodnji teden, odbor za gospodarstvo pa je med drugim obravnaval...
 • 29.12.16 
  Slovenija izplačala prve varčevalce Ljubljanske banke Glavne podružnice Sarajevo
  Slovenija je še pred iztekom leta 2016 izplačala prvih 142 starih deviznih varčevalcev Ljubljanske banke (LB) Glavne podružnice Sarajevo, v vrednosti 1,5 mio EUR. Za varčevalce podružnic v Zagrebu in Sarajevu je bilo na podlagi...
 • 28.12.16 Seje vlade
  Vlada izdala odločbe o podaljšanju in zavrnitvi koncesij za dimnikarje
  Odločbe o podaljšanju koncesij na štirih dimnikarskih območjih Vlada RS je na današnji dopisni seji  izdala štiri (4) odločbe, s katerimi je podaljšala koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe...
 • 22.12.16 Seje vlade
  115. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, potrdila dokapitalizacijo Družbe za upravljanje terjatev bank, soglašala s poslovno strategijo Družbe za upravljanje terjatev...
 • 20.12.16 Seje vlade
  Vlada RS se je seznanila z Informacijo o parafiranem Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju
  Vlada Republike Slovenije se je  na današnji dopisni seji seznanila z informacijo o parafiranem Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju ter predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za...

Časovno obdobje

Potrdi