Sporočila za javnost

 • 31.8.15 Seje vlade
  Vlada spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. Z uredbo se spreminja trošarina:   za plinsko olje za ogrevanje KOEL se zviša z 0,11464...
 • 28.8.15 Seje vlade
  50. redna seja Vlade RS
  Vlada RS se je na današnji seji seznanila z oceno stanja aktualnih migracijskih trendov in poročilom o izvedenih aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb. Priprave na morebiten prihod večjega...
 • 20.8.15 Seje vlade
  Vlada soglašala z imenovanjem mag. Radivoja Nardina za direktorja Splošne bolnišnice Izola
  Vlada RS je na današnji dopisni seji dala soglasje k imenovanju mag. Radivoja Nardina za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola. Na razpis za prosto delovno mesto direktorja SB Izola dne 6. 3. 2015...
 • 18.8.15 Seje vlade
  64. dopisna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila s Prvim slovenskim poročilom po Direktivi sveta 2011/70/EURATOM o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki Republika Slovenija je pripravila prvo slovensko...
 • 14.8.15 Zunanje zadeve
  Vlada z zaskrbljenostjo spremlja novice, povezane z usodo hrvaškega državljana Tomislava Salopeka
  Vlada Republike Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremlja novice, povezane z usodo hrvaškega državljana Tomislava Salopeka, ki so ga ugrabili pripadniki t.i. Sinajske province teroristične organizacije Da'esh. V teh težkih in...
 • 13.8.15 Seje vlade
  49. redna seja Vlade RS
  Vlada za odločitev o arbitru pooblašča predsednika arbitražnega sodiščaVlada RS je danes po tehtnem premisleku sprejela odločitev, da po nedavnem odstopu gospoda Ronnya Abrahama za imenovanje arbitra v skladu z Arbitražnim...
 • 10.8.15 Seje vlade
  Vlada prenesla pravice porabe MGRT, MKGP in GURS
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izvršila prenos pravic porabe Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Geodetski upravi RS.  Z namenom...
 • 4.8.15 Seje vlade
  Vlada je sprejela Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju MO Ljubljana
  V skladu z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, je Vlada RS na današnji dopisni seji sprejela podrobnejši program ukrepov za tri koledarska leta, ki je finančno ovrednoten. Podrobnejši program...
 • 3.8.15 Seje vlade
  60. dopisna seja Vlade RS
  Vlada sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela spremembe Odloka o...
 • 30.7.15 Seje vlade
  48. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji redni seji sprejela razrez proračunskih odhodkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017. V skladu z usmeritvami vlade, sprejetimi na prvi proračunski seji 19. 6. 2015, je Ministrstvo...