Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 21.2.17 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji so člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve obravnavali predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki bo uvrščen na četrtkovo sejo Vlade RS. Na odboru je Vlada RS dala soglasje Smučarski zvezi...
 • 16.2.17 Seje vlade
  122. redna seja Vlade RS
  Vlada je izdala Uredbo o sevalnih dejavnostih. Z novo uredbo se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila iz evropske direktive, ki se nanašajo na izvzetja in opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi in ravnmi za...
 • 14.2.17 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji so člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki bo uvrščen na četrtkovo sejo...
 • 13.2.17 Seje vlade
  Vlada sprejela Dopolnjena izhodišča za nadaljnja pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Dopolnjena izhodišča za nadaljnja pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in realizacijo Sporazuma o začasni...
 • 9.2.17 Seje vlade
  121. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o Viziji Slovenije in o procesu njenega nastanka.
 • 7.2.17 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je v Načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020 uvrstila več projektov in programov, in sicer v Urgentnem centru Brežice...
 • 7.2.17 Seje vlade
  Mnenje vlade glede priporočil v zvezi z opravljanjem dela v Avstriji
  Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o Predlogu priporočil v zvezi s problematiko napotenih delavcev in prevoznikov pri opravljanju dela v Republiki Avstriji, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in...
 • 6.2.17 Seje vlade
  Odgovor na tožbo zoper razveljavitev dela Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017
  Vlada RS je določila odgovor na tožbo tožečih strank Društva za ohranjanje naravne dediščine (DONDES) in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, zoper razveljavitev Priloge 2 Odloka o ukrepu odvzema osebkov...
 • 1.2.17 Seje vlade
  120. redna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila z Informacijo o stanju izvajanja ukrepov na področju evropske kohezijske politike 2014–2020 in obravnavala Poročilo s tega področja, ki navaja presek stanja od januarja 2014 do konca decembra 2016 v okviru...
 • 31.1.17 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji so člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve v dokončni obravnavi sprejeli sklep, da se z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporedi sredstva v višini 20.000 EUR...

Časovno obdobje

Potrdi