Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 25.9.18 Seje vlade
  Vlada sprejela Mnenje k Predlogu priporočil v zvezi s problematiko ukrepov, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi
  Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s Predlogom priporočila v zvezi s problematiko škodljivih in uničujočih ukrepov zoper slovenske podjetnike, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi, ter napadov oziroma...
 • 19.9.18 Seje vlade
  1. dopisna seja Vlade RS
  Izvrševanja Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Vlada je od...
 • 15.9.18 
  Odziv na poročanje nemškega Spiegla glede arbitraže
  Predsednik vlade Marjan Šarec je v odzivu na poročanje nemškega tednika Spiegel o stališču pravne službe Evropske komisije glede arbitraže dejal, da je treba spoštovati vladavino prava, kar je ugotovila tudi pravna služba v...
 • 13.9.18 Seje vlade
  Vlada Marjana Šarca se je sestala na prvi seji
  Na predlog predsednika vlade je imenovala podpredsednike vlade. Vlada je za generalnega sekretarja vlade imenovala Stojana Tramteta. Ustanovila je Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo...
 • 12.9.18 Seje vlade
  275. dopisna seja Vlade RS
  Soglasje Občini Pesnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena  Vlada RS je izdala Občini Pesnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih treh državnih prostorskih načrtov...
 • 11.9.18 Seje vlade
  274. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je med drugim sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2017, se seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2017 in sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe...
 • 5.9.18 Seje vlade
  272. dopisna seja Vlade RS
  Vlada izdala uredbo o javno zasebnem partnerstvu za celovito energetsko prenovo več objektov s področja izobraževanja in športa Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi...
 • 31.8.18 Seje vlade
  271. dopisna seja Vlade RS
  Imenovanje vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštituta za vode RS   Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala odločbo o imenovanju Karin Kompare za vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Inštituta...
 • 30.8.18 Seje vlade
  186. redna seja Vlade RS
  Vlada je iz državnega proračuna za delovanje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni zagotovila dodatna sredstva v višini 1.703.273 EUR. Vlada je sprejela sklep o izvajanju helikopterskih prevozov za dejavnost...
 • 24.8.18 Seje vlade
  Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice med vajo Ample Strike 2018
  Vaja Ample Strike 2018 je mednarodna taktična vaja, ki bo od 27. avgusta do 17. septembra 2018 potekala na ozemlju Češke republike. Na vaji bo Republika Slovenija sodelovala z letaloma PC-9M in največ 13 pripadniki Slovenske...

Časovno obdobje

Potrdi