Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 29.3.19 Seje vlade
  Vlada razrešila Romana Kirna s funkcije državnega sekretarja
  Vlada RS je na današnji dopisni seji razrešila Romana Kirna s funkcije državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije z dnem 31. 3. 2019.  Roman Kirn je 26. 3. 2019 predsednika vlade obvestil, da z...
 • 28.3.19 Seje vlade
  25. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji redni seji določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerima bo omogočila, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila...
 • 26.3.19 Seje vlade
  Odločitev vlade z današnje seje vladnega odbora
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve se je Vlada RS seznanila z informacijo o Prostorski rešitvi za inšpektorate v Celju in sprejela sklep o uvrstitvi projekta »Prostorska rešitev za inšpektorate v...
 • 22.3.19 Seje vlade
  35. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/1458 z dne 25. 1. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive...
 • 21.3.19 Seje vlade
  24. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2019. Za letošnje in prihodnje leto pričakujemo postopno umirjanje gospodarske rasti, ki pa bo še vedno presegala pričakovano povprečno rast v...
 • 19.3.19 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlade RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrsti nov projekt z nazivom »VISFRIM Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke...
 • 15.3.19 Seje vlade
  Vlada sprejela predlog Zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o...
 • 15.3.19 Seje vlade
  Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta po ponovnem odločanju o noveli zakonu o izvrševanju proračunov
  Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta po ponovnem odločanju o noveli zakonu o izvrševanju proračunov ter imenovala vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Inštituta za vode RS.
 • 14.3.19 Seje vlade
  23. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku. Njen glavni cilj je prenos evropskih direktiv, na podlagi katerih med drugim razširjamo področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na...
 • 12.3.19 
  Ministrstva in občine o konkretnih rešitvah za zmanjšanje stroškov občin
  V okviru uresničevanja zavez, ki izhajajo iz dogovora med občinami in vlado o višini povprečnine delovna skupina intenzivno išče rešitve za zmanjšanje stroškov občin. Gre za zelo konkretne ukrepe, ki bodo v praksi prinesli znatno...

Časovno obdobje

Potrdi