Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 6.11.18 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep o zagotovitvi sredstev za izvedbo nujnih interventnih ukrepov za zavarovanje in preprečitev neposredne škode in zagotovitve osnovnih pogojev za življenje...
 • 5.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje in mnenje na priporočilo skupine poslank in poslancev v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko in mnenje na priporočilo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev....
 • 30.10.18 Seje vlade
  6. dopisna seja Vlade RS
  Vlada vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o NUSZ v Občini Lukovica Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela besedilo Predloga vlade za vztrajanje pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti...
 • 25.10.18 Seje vlade
  6. redna seja Vlade RS
  Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S spremembami uredbe se rešuje stanje pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oz. obdelave določenih...
 • 23.10.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela mnenje o predlogu novele zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev. Vlada predlogu zakona nasprotuje, saj bi...
 • 18.10.18 Seje vlade
  5. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela Državno rudarsko strategijo - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Državna rudarska strategija je temeljni dokument, s katerim se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje...
 • 17.10.18 Seje vlade
  4. dopisna seja Vlade RS
  Vlada sprejela izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo na plače Vlada je na današnji dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja o razrešitvi...
 • 11.10.18 Seje vlade
  4. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji potrdila Osnutek proračunskega načrta za leto 2019 – ob predpostavki nespremenjenih politik. Osnutek proračunskega načrta za Slovenijo opredeljuje finančni okvir za celotne javne finance, ne le državni...
 • 9.10.18 
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS potrdila Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d.d. za leto...
 • 4.10.18 Seje vlade
  3. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes sprejela novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero želi, da se prehod na nov sistem podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev, s strani CSD po uradni dolžnosti, opravi kvalitetno, z...

Časovno obdobje

Potrdi