Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 12.3.19 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrsti nov projekt »LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v...
 • 7.3.19 Drugo
  Ženske pri nas živijo dlje kot moški in so uspešnejše v šoli
  Pri ocenjevanju položaja žensk ob mednarodnem dnevu žensk se radi zgledujemo po podatkih mednarodnih lestvic, na katerih se Slovenija sicer uvršča visoko, vendar pa je še vedno dovolj prostora za izboljšave. Svetovni...
 • 7.3.19 Seje vlade
  22. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji potrdila Projektno nalogo za izvedbo priprav in predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Že novembra 2018 je vlada potrdila organizacijsko strukturo in kadrovski načrt projekta, danes...
 • 4.3.19 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS potrdila Načrt vlaganj občin Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2019. Na podlagi...
 • 4.3.19 Seje vlade
  Vlada o amandmajih na predlog rebalansa in razrešitvi DS Vilfana
  Vlada o amandmajih na predlog rebalansa Vlada je na današnji dopisni seji zavrnila amandmaje na predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Sprejela je tudi stališči do mnenj Državnega sveta k predlogu rebalansa in k...
 • 28.2.19 Seje vlade
  21. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu. Ključni razlog za pripravo manjše novele Zakona o odvetništvu je uradni opomin Evropske komisije, ki je Republiko Slovenijo...
 • 26.2.19 Seje vlade
  Imenovanje generalnega direktorja Geodetske uprave RS
  Vlada RS je na današnji dopisni seji za generalnega direktorja Geodetske uprave RS (GURS), organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, za dobo petih (5) let, in sicer od 28. 2. 2019 do 27. 2. 2024, z možnostjo ponovnega...
 • 26.2.19 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019 - 2022 uvrsti nov projekt »INSC - Podpora iranskemu upravnemu organu INRA«. Glavni cilj projekta...
 • 21.2.19 Seje vlade
  20. redna seja Vlade RS
  Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019. Ob tem je bilo dogovorjeno, da se bo morebitni dvig cen storitev za program...
 • 19.2.19 Seje vlade
  Odločitev vlade s seje vladnega odbora
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017 in imenovala revizijsko družbo Deloitte Revizija...

Časovno obdobje

Potrdi