Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 24.7.18 Drugo
  Gozdni požari v Evropi in odziv Slovenije
  Uprava RS za zaščito in reševanje spremlja situacijo prek EU Centra za nujno pomoč v Bruslju, ki usklajuje pomoč prek mehanizma civilne zaščite EU. Za pomoč prek tega mehanizma so zaprosile Švedska, Latvija in Grčija. Prosijo...
 • 19.7.18 Seje vlade
  Vlada dala soglasje k spremembi letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb
  Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k spremembi letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018, v delu, ki se nanaša na Novo Ljubljansko banko (NLB).
 • 18.7.18 Seje vlade
  260. dopisna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila s Končnim poročilom o ukrepanju, posledicah in intervencijskih stroških ob močnem neurju s točo in poplavami, ki je prizadel vzhodno Slovenijo junija letos, ter sprejela tudi več drugih odločitev.
 • 17.7.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018-2019. Slovenski regionalno razvojni sklad je javna finančna institucija...
 • 13.7.18 Seje vlade
  184. redna seja Vlade RS
  Vlada je sprejela končno besedilo tožbe Republike Slovenije proti Republiki Hrvaški zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju EU. Vlada je tudi sprejela sklep, da tožbo nemudoma predloži v...
 • 12.7.18 Seje vlade
  Vlada na položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo imenovala Željka Kralja
  Vlada je na dopisni seji na položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo ponovno imenovala mag. Željka Kralja. Mag. Kralj je na navedeni položaj imenovan za dobo petih let, to je do 13. oktobra...
 • 11.7.18 Seje vlade
  258. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Uredba spreminja veljavno uredbo s spremembo določitve goriv v Prilogi 1 (skladno s predpisi o trošarinah...
 • 10.7.18 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Člani vladnega odbora za gospodarstvo so sprejeli sklep, s katerim je Vlada RS v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrstila 6 projektov za Pomurje. Z javnim razpisom za sofinanciranje začetnih investicij podjetij...
 • 6.7.18 Seje vlade
  Vlada sprejela spremembi uredb o ekološko pomembnih območjih in o posebnih varstvenih območjih
  Sprememba Uredbe o ekološko pomembnih območjih Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih. Z uredbo se usklajujejo meje ekološko pomembnih območij z državno mejo med Republiko Slovenijo ...
 • 5.7.18 Seje vlade
  183. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji začela obravnavo gradiv, povezanih z NLB, med drugim tudi predloga zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB. Vlada je razpravo prekinila, pred dokončno odločitvijo pa bo pridobila...

Časovno obdobje

Potrdi