Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 2.10.18 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2018–2021 uvrstila nov projekt z nazivom Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž reke Donave...
 • 28.9.18 
  Predsednik vlade ob mednarodnem dnevu starejših: »Prav je, da smo drug drugemu ljudje«
  »Starost že dolgo ne pomeni več posameznikove zavesti, da gre za zadnjo pot, ki jo prehodi v življenju. Če le ni posredi bolezen, je to obdobje našega življenja lahko nekaj zelo lepega, drugačnega, mirnega in predvsem obdobje,...
 • 27.9.18 Seje vlade
  2. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji seji seznanila z Umarjevo Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2018. Ključno sporočilo napovedi je, da v Sloveniji letos in prihodnje leto pričakujemo ohranjanje relativno visoke gospodarske aktivnosti,...
 • 25.9.18 Seje vlade
  Vlada sprejela Mnenje k Predlogu priporočil v zvezi s problematiko ukrepov, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi
  Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s Predlogom priporočila v zvezi s problematiko škodljivih in uničujočih ukrepov zoper slovenske podjetnike, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi, ter napadov oziroma...
 • 19.9.18 Seje vlade
  1. dopisna seja Vlade RS
  Izvrševanja Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Vlada je od...
 • 15.9.18 
  Odziv na poročanje nemškega Spiegla glede arbitraže
  Predsednik vlade Marjan Šarec je v odzivu na poročanje nemškega tednika Spiegel o stališču pravne službe Evropske komisije glede arbitraže dejal, da je treba spoštovati vladavino prava, kar je ugotovila tudi pravna služba v...
 • 13.9.18 Seje vlade
  Vlada Marjana Šarca se je sestala na prvi seji
  Na predlog predsednika vlade je imenovala podpredsednike vlade. Vlada je za generalnega sekretarja vlade imenovala Stojana Tramteta. Ustanovila je Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo...
 • 12.9.18 Seje vlade
  275. dopisna seja Vlade RS
  Soglasje Občini Pesnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena  Vlada RS je izdala Občini Pesnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih treh državnih prostorskih načrtov...
 • 11.9.18 Seje vlade
  274. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je med drugim sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2017, se seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2017 in sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe...
 • 5.9.18 Seje vlade
  272. dopisna seja Vlade RS
  Vlada izdala uredbo o javno zasebnem partnerstvu za celovito energetsko prenovo več objektov s področja izobraževanja in športa Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi...

Časovno obdobje

Potrdi