Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 22.2.18 Seje vlade
  169. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji za vodjo posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev namesto Borisa Koprivnikarja, ministra za javno upravo, imenovala mag. Lilijano Kozlovič, generalno sekretarko Vlade...
 • 21.2.18 Seje vlade
  Minister Lavrov med delovnim obiskom v Sloveniji tudi o raziskovalnem centru druge svetovne vojne v Mariboru
  Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in pogojih delovanja Mednarodnega raziskovalnega centra druge...
 • 20.2.18 
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 vključila projekt Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo. Ukrep...
 • 20.2.18 
  Odziv predsednika vlade na zadnje preverjanje usposobljenosti Slovenske vojske
  Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je zaskrbljen nad celotnim dogajanjem v zvezi z zadnjim preverjanjem usposobljenosti Slovenske vojske. Predsednik vlade od ministrice za obrambo zahteva, da znotraj svojega...
 • 15.2.18 Seje vlade
  168. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov. Zakon nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in zaokroža zakonodajo na področju invalidskega...
 • 13.2.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrsti projekt »Izgradnja prostorov za delavnice SGGOŠ Ljubljana«. Srednja...
 • 13.2.18 Seje vlade
  Vlada sprejela mnenje na pobudo skupine pobudnikov za začetek postopka za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti in noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenje na pobudo skupine pobudnikov za začetek postopka za oceno ustavnosti prve alineje četrtega in petega odstavka 3.a člena, druge alineje prvega odstavka 44.č...
 • 9.2.18 Seje vlade
  Odločitve z 231. dopisne seje vlade
  Vlada sprejela odgovor na stavkovne zahteve v zvezi z upokojevanjem Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na stavkovne zahteve v zvezi z upokojevanjem in obveznim dodatnim pokojninskim...
 • 7.2.18 Seje vlade
  167. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji redni seji sprejela predlog novele Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Namen predlaganega zakona je zaradi napredka informacijske tehnologije in večjih potreb pri zagotavljanju...
 • 2.2.18 Seje vlade
  166. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o informacijski varnosti, ki sistemsko ureja področje informacijske varnosti v Sloveniji, s tem pa se hkrati v slovenski pravni red prenaša evropska Direktiva o ukrepih za visoko...

Časovno obdobje

Potrdi