Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 27.11.18 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet....
 • 27.11.18 Seje vlade
  Vlada imenovala generalmajorko Alenko Ermenc za novo načelnico generalštaba
  Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi predloga ministra za obrambo Karla Erjavca odločila, da se generalmajorja Alana Gederja 27. novembra 2018 razreši z dolžnosti načelnika generalštaba, za novo načelnico generalštaba pa...
 • 23.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela predlog novele Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Z novelo zakona se družbi RTH d.o.o. omogoča...
 • 22.11.18 Seje vlade
  9. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Z njo med drugim zvišujemo povprečnino za občine, ki bi prihodnje leto znašala 573,5 evra, določamo pa tudi višino letnega...
 • 20.11.18 Seje vlade
  Odločitev vlade s seje vladnega odbora
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov za leto 2018 uvrstila nakup objekta Utrip Čemšenik v Občini Zagorje ob Savi, in sicer za namen nastanitvenih...
 • 16.11.18 Seje vlade
  11. dopisna seja Vlade RS
  Vlada RS Maistrovo knjižnico razglasila za kulturni spomenik državnega pomena  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o razglasitvi Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena.  Z...
 • 15.11.18 Seje vlade
  8. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije k Predlogu priporočila v zvezi z Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter obveščanju javnosti in Državnega zbora o mednarodnih zavezah,...
 • 13.11.18 Seje vlade
  Odločitev vlade z današnje seje vladnega odbora
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep o prerazporeditvi sredstev znotraj proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 834.510,31 evrov na...
 • 9.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela spremembo uredbe glede povračil stroškov članom volilnih odborov
  Vlada je sprejela spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Uredba se spreminja v delu, s katerim se določa višina prejemka, namenjenega pokritju stroškov dnevnice pri...
 • 8.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela spremembo Izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja
  Vlada je 17. oktobra 2018 sprejela Izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo na plače.  Na današnji dopisni seji pa je vlada vsebino tega sklepa...

Časovno obdobje

Potrdi