Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 14.6.18 Kultura
  Državna proslava ob dnevu državnosti

 • 14.6.18 Seje vlade
  181. redna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018. Močno neurje s točo in poplavami je povzročilo poškodbe na stvareh in v...
 • 12.6.18 
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Rebalans Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2018. Vlada je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA, na podlagi Zakona o...
 • 6.6.18 Seje vlade
  250. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Sprejela je mnenje, da zakon o sodniški službi ni v neskladju z Ustavo RS ter se seznanila z več poročili,...
 • 5.6.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji so člani vladnega odbora za gospodarstvo v dokončni obravnavi potrdili več prerazporeditev pravic porabe. Tako je vlada sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe z ministrstva za kulturo na ministrstvo...
 • 4.6.18 Seje vlade
  249. dopisna seja Vlade RS
  Vlada se strinja s predlogom OZN glede delitve dolga SFRJ do OZN         Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim se strinja s predlogom Sekretariata Organizacije...
 • 31.5.18 Seje vlade
  Uredba o podatkih registra nepremičnin
  Vlada RS je izdala Uredbo o podatkih registra nepremičnin. Po uveljavitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin spremenil člen, ki ureja...
 • 30.5.18 Seje vlade
  248. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela spremembe in dopolnitve Programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020. Zaradi spremenjenih tržnih razmer prihaja do novih in drugačnih potreb pri razvoju...
 • 29.5.18 Evropske zadeve
  Odziv na predlog svežnja zakonodajnih predlogov Evropske komisije s področja regionalnega razvoja in kohezijske politike za obdobje 2021-2027
  Slovenija pozdravlja predlog Evropske komisije, v katerem kohezijska politika ostaja ključna razvojna politika Unije ter ključna politika za soočanje z globalnimi izzivi. Prav tako izraža podporo usmeritvi kohezijske politike, ki...
 • 29.5.18 
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep o uvrstitvi novega projekta »Gradnja dislocirane enote Doma upokojencev Center Tabor – Poljane, Dom za bivanje »Roza kocka«.  ...

Časovno obdobje

Potrdi