Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.1.17

116. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o tujcih, predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov, uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke ter Letni program športa.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o tujcih in ga posreduje v obravnavo državnemu zboru po nujnem zakonodajnem postopku. Kot izhaja iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije lahko pritisk migracijskih tokov na Republiko Slovenijo ogrozi varnost in zdravje prebivalcev, še posebej ob nenadnem in množičnem prihodu migrantov. Z namenom zagotavljanja javnega reda in notranje varnosti tako predlog novele zakona predvideva določene ukrepe, da se v primeru množičnega in nenadzorovanega prihoda migrantov zagotovita notranja varnost in javni red Republike Slovenije ter omogoči normalno delovanje osrednjih institucij države in zagotavljanje vitalnih storitev. S predlogom zakona se tudi določa, da pravico do osnovne oskrbe tujcem, ki jim je v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje, zagotavlja vladni urad, pristojen za oskrbo migrantov. 

 

Vlada je na današnji redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov in ga pošilja v obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku. Osnovna cilja omenjenega zakona sta prilagoditev domače zakonodaje Uredbi EU in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in nedoslednosti veljavnega zakona o trgu finančnih instrumentov.

 

Vlada je izdala Uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, s katero se v dveh korakih zvišujejo trošarine za vse tobačne izdelke, in sicer 1. februarja in 1. julija 2017. Finančni učinek povišanja trošarin v dveh korakih znaša 11,3 mio evrov na letni ravni oziroma 0,94  mio evrov na mesec.

 

Vlada je sprejela Letni program športa. Vlada bo v letu 2017 iz proračunskih sredstev za programe športa zagotovila 16.177.482 evrov. Dobrih 15,3 mio evrov za programske in razvojne naloge ter 800 tisoč evrov za športno infrastrukturo.

 

Vlada je Marka Simonetija danes odpoklicala z mesta neizvršnega direktorja DUTB, hkrati pa je za neizvršna direktorja imenovala Miho Juharta in Mitjo Križaja ter s tem popolnila upravni odbor DUTB. Imenovala ju je za obdobje petih let, funkcija pa jima začne teči 28. januarja 2017.


Časovno obdobje

Potrdi