Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

16.2.17

122. redna seja Vlade RS

Foto: Nebojša Tejić/STA

Vlada je izdala Uredbo o sevalnih dejavnostih. Z novo uredbo se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila iz evropske direktive, ki se nanašajo na izvzetja in opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi in ravnmi za visokoaktivne vire sevanja. Te vsebine sicer že ureja zdaj veljavna uredba, vendar se z direktivo urejajo nekoliko drugače. Predvsem so določene nove vrednosti za izvzetje, opustitev nadzora in visokoaktivne vire sevanja. V preostalem delu predlagana uredba sledi veljavni, so pa posamezne določbe dopolnjene s spoznanji in izkušnjami iz njenega desetletnega izvajanja.

 

Vlada je sprejela tudi Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017. Uredba se v vsebinskem smislu prilagaja spremembam nacionalnih predpisov, ki za leto 2017 določajo spremembe nekaterih ukrepov in nekatere nove ukrepe kmetijske politike (plačilo za območja z naravnimi omejitvami, Operacija dobrobit živali – drobnica in Operacija Ohranjanje mejic), spremembam predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev in spremembam predpisov EU. Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti.

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi