Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

16.3.17

126. redna seja Vlade RS

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o kazenskem postopku. Novela zakona predstavlja pomembno spremembo zakona o kazenskem postopku od njegovega sprejema pred več kot dvajsetimi leti in naslavlja mednarodne zaveze oziroma pomanjkljivosti obstoječe ureditve, saj bo z njim Slovenija med drugim lahko veliko lažje in učinkoviteje vstopila v sistem Evropskega javnega tožilca in preiskovanje ter pregon čezmejnega kriminala. Novela je tudi del vladnih zavez h krepitvi učinkovitosti tožilstva, policije ter sodišč pri odkrivanju, pregonu in sojenju zlasti najbolj zahtevnih oblik gospodarskega, bančnega in drugega kriminala, ki ga najpogosteje izvršujejo vplivni posamezniki s finančno oziroma družbeno močjo.

 

Novela zakona je pomemben korak k temeljiti posodobitvi kazenskega postopka po vzoru večine evropskih držav, ki so že pred leti pristopile k ukinjanju sodne preiskave. Z novelo se tega lotevamo postopoma in premišljeno, vendar tudi odločno. Vlada je prepričana, da je mogoče imeti bolj učinkovit predkazenski in kazenski postopek, v katerem pravice obrambe ustrezno varujejo posameznika pred neutemeljenim obtoževanjem oziroma neupravičenimi posegi v njegove pravice, hkrati pa ne morejo biti orodje za zavlačevanje postopkov in celo njihovemu izogibanju. Z njimi bodo vse institucije v vseh fazah kazenskega postopka dobile vzvode in jasno odgovornost zagotoviti hitrejši in učinkovitejši kazenski postopek.

 

Vlada je danes sprejela tudi predlog zakona o probaciji, s katerim se vzpostavlja enoten organ za probacijo kot del sistema izvrševanja skupnostnih sankcij, ki bo združil izvajanje probacijskih nalog na enem mestu, hkrati pa zakon določa namen in vsebino probacije, način njenega izvajanja, organe pristojne za izvajanje probacije in posamezne probacijske naloge.

 

Vlada se je seznanila z informacijo o realizaciji enkratnega programa Zmanjševanje čakalnih dob in števila čakajočih pacientov za izbrane vrste zdravstvenih storitev v letu 2016. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da je ukrep zmanjševanja čakalnih dob s projektom enkratnega programa v letu 2016 prinesel zadovoljive rezultate in da so se z dodatnimi sredstvi za namen skrajševanja čakalnih dob na nekaterih zdravstvenih storitvah zmanjšali čakalne dobe in število čakajočih na kratek rok. Zato je vlada sprejela odločitev, da se projekt v letu 2017 nadaljuje.


Časovno obdobje

Potrdi