Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.6.17

139. redna seja Vlade RS

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o kolektivnih tožbah, z namenom izboljšanja dostopa do sodnega varstva in zagotavljanja uresničevanja pravic posameznikov, kršenih v primerih množičnega oškodovanja, odvračanja potencialnih kršiteljev od protipravnih ravnanj in razbremenitve posameznih sodišč zaradi prevelikega števila vloženih samostojnih tožb v primeru množičnega oškodovanja.


Predlog Zakona o kolektivnih tožbah uvaja in ureja kolektivno odškodninsko tožbo na način, ki bo omogočal zbiranje zahtevkov posameznikov in njihovo skupno uveljavljanje pred sodiščem v civilnem postopku, s čimer se povečuje pogajalska moč potencialnih tožnikov in prispeva k učinkovitemu izvajanju sodnega varstva, saj se je mogoče izogniti številnim postopkom v zvezi z zahtevki na podlagi iste pravne kršitve. Z uveljavitvijo načela aktivne vloge sodišč bo zagotovljeno, da bodo interesi oškodovancev ustrezno zavarovani v postopku.

 

Vlada je potrdila spremembe Zakona o Vladi RS, ki natančneje določa sistem kriznega upravljanja in vodenja. Cilj predlagane spremembe zakona je organizacija kriznega upravljanja in vodenja za podporo Vladi Republike Slovenije pri upravljanju kompleksnih kriz. 

 

Vlada se je danes seznanila tudi z Dvaindvajsetim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016.  Varuhinja človekovih pravic je na seji vlade predstavila Dvaindvajseto letno poročilo Varuha človekovih pravic. Kot je navedeno v uvodnem delu poročila se ocena o spoštovanju človekovih pravic in pravni varnosti v državi v letnem poročilu nanaša na delovanje posameznih samostojnih vej oblasti, nosilcev javnih pooblastil in lokalnih skupnosti v letu 2016. Varuh v njem ocenjuje stopnjo spoštovanja in uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, tako v zakonodajni, izvršilni in sodni veji oblasti kot v institucijah, kjer je ljudem odvzeta ali omejena svoboda gibanja. Ministrstva in vladne službe morajo do 30. junija 2017 za področja iz svoje pristojnosti pripraviti ustrezna gradiva, ki bodo podlaga za pripravo enotnega vladnega odzivnega poročila na poročilo varuha. Vlada bo odzivno poročilo obravnavala predvidoma v drugi polovici julija 2017.

 

 


Časovno obdobje

Potrdi