Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

13.7.17

143. redna seja Vlade RS

Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o končni razsodbi arbitražnega sodišča, ki je 29. junija 2017 odločilo o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Vlada je danes določila tudi besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku.

Foto: Anže Malovrh/STA

Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o končni razsodbi arbitražnega sodišča, ki je 29. junija 2017 odločilo o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Informacija vsebuje povzetek končne razsodbe, ki so mu priloženi delovni zemljevidi (47) celotne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško po razsodbi ter delni delovni prevod razsodbe. Vlada je prav tako sklenila, da se Informacijo pošlje v seznanitev Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora.

 


Vlada je danes določila tudi besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku. Cilj predlaganega zakona je, da se ob doseganju zastavljenih ciljev varstva narave in zavarovanja TNP zagotovijo tudi pravne podlage za legalizacijo nekaterih infrastrukturnih objektov. Manj zahtevne spremembe zakona so potrebne zaradi ekološke sanacije vodnega zbiralnika na Rudnem polju, razbremenitve več ravni načrtovanja/odločanja pri razvijanju rekreacijskih središč v narodnem parku ter vzpostavitev pravne možnosti za sanacijo cest v primeru naravnih nesreč.


Časovno obdobje

Potrdi