Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

20.7.17

144. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019 ter razrez proračunskih odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov.

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019 ter razrez proračunskih odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov. Državnemu zboru ob pripravi proračuna predlaga povečanje skupnega obsega odhodkov državnega proračuna, in sicer za 50 milijonov evrov (to je na  9.625 milijonov evrov), s čimer bo zaradi višjih izdatkov iz naslova EU sredstev omilila pritisk na nižanje porabe integralnih proračunskih sredstev. Vlada kljub temu ohranja zavezo glede doseganja srednjeročnega fiskalnega cilja, izraženega v strukturnem saldu sektorja država.

 

V prihodnjem letu namreč pričakujemo višje izdatke povezane s črpanjem EU sredstev od prvotno načrtovanih, s povišanjem obsega skupnih odhodkov državnega proračuna pa bomo omilili pritisk na nižanje porabe integralnih proračunskih sredstev.

 

Vlada je tako ministrstvu za finance naložila, da skladno z zakonom o fiskalnem pravilu pripravi predlog sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020.

 

Sredstva, ki pri pripravi Odloka niso bila predvidena, bodo omogočila, da bo vlada lahko izpeljala zastavljene nacionalne prioritete: varnost in obramba, investicije v zdravstvo, infrastruktura in znanost.

 

Pri sprejemanju izhodišč je vlada na podlagi tekočih gibanj in pričakovanj glede gibanja prihodkov za leti 2018 in 2019, ocenila tudi, da bodo prihodki višji, kot so bili ocenjeni pri pripravi proračuna in Odloka za leto 2018. Ti bodo v celoti prispevali k zniževanju primanjkljaja državnega poračuna. Vlada zato predvideva, da bosta kljub povišanju zgornje meje izdatkov ciljna salda za leto 2018 in leto 2019 boljša od predvidenih v Odloku o okvirju za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020.

 

 

Vlada je na današnji seji sprejela tudi predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Vlada je prisluhnila strokovni javnosti in občinam, ponovno pretehtala vse argumente in se odločila, da predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin pošlje v nadaljnji zakonodajni postopek. Nov sistem množičnega vrednotenja bo odpravil neskladja z ustavo in lastnikom dal možnost, da sodelujejo pri določanju posplošene vrednosti nepremičnin. Ta odločitev vlade ne pomeni, da bo v tem mandatu uveden davek na nepremičnine.

 

 


Časovno obdobje

Potrdi