Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

27.7.17

145. redna seja Vlade RS

Foto: Daniel Novakovič/STA

Vlada se je na današnji seji seznanila z Analizo vzrokov primanjkljajev javnih zdravstvenih zavodov. Vlada bo do 31. avgusta 2017 sprejela načrt ukrepov za zagotovitev finančne in poslovne stabilnosti javnih zavodov v zdravstvu, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, in za poplačilo neporavnanih zapadlih obveznosti.

 

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o gimnazijah in ga posredovala Državnemu zboru. Novela zakona ne posega v dosedanji koncept ureditve gimnazijskega izobraževanja, temveč izboljšuje jasnost zakonskih določil in njihovo usklajenost z drugimi strateškimi dokumenti in predpisi ter uveljavljeno prakso. Novela Zakona o gimnazijah zagotavlja ustreznejše pogoje za uresničevanje in varstvo pravic in obveznosti dijakov.

 

Vlada je določila besedilo novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in  ga posredovala državnemu zboru. Posebnost novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju je opredelitev postopka verifikacije učnih mest in vzpostavitev enotnega registra učnih mest na nacionalni ravni. Z novelo se uvaja tudi priloga k spričevalu, ki zagotavlja podrobne, enotne in mednarodno primerljive informacije delodajalcem o doseženi poklicni kvalifikaciji.

 

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedenih aktivnostih ter nadaljnjih ukrepih v zvezi s požarom v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu. Vlada Ministrstvu za okolje in prostor nalaga, da pripravi vse izvedbene postopke, s ciljem, da interventne skupine za pregled in dopolnitev okoljevarstvenih dovoljenj pričnejo z delom 1. 1. 2018.

 

Vlada se je seznanila tudi s Poročilom o izvedenih in predvidenih aktivnostih Ministrstva za okolje in prostor v bioplinarni podjetja Ecos center d. o. o. v Lendavi.

 

Vlada se je danes seznanila z evalvacijo pilotnega projekta namestitve mladoletnikov brez spremstva v dijaška domova Nova Gorica in Postojna ter projekt prepoznava kot primer dobre prakse.

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi