Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.9.17

147. redna seja Vlade RS

Foto: Anže Malovrh/STA

Vlada sprejela Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Predlagani zakon predvideva enkratne ukrepe za takojšnjo finančno sanacijo poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, spremembo plačilnih rokov ter sanacijo javnih zdravstvenih zavodov z uvedbo sanacijskega odbora in sanacijskih uprav. Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za finance morata ob tem Vladi RS do 15. novembra 2017 predložiti v obravnavo predlog ukrepov, ki bodo omogočili dvig cen zdravstvenih storitev v letu 2018.

Vlada je na današnji redni seji določila, da se začasno zadrži izvrševanje izdatkov državnega proračuna za leto 2017 na integralnih postavkah državnega proračuna tako, da predlagatelji finančnih načrtov lahko prevzemajo samo obveznosti, za katere je obveznost financiranja iz državnega proračuna izrecno določena v zakonu. Vlada se je na seji 27.7.2017 seznanila z Analizo vzrokov primanjkljajev javnih zavodov v zdravstvu. Takrat je tudi sklenila, da bo do 31. 8. 2017 sprejela načrt ukrepov za zagotovitev finančne in poslovne stabilnosti javnih zavodov v zdravstvu, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, in za poplačilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Ministrstvo za finance je zato predlagalo vladi, da zaradi nastanka novih obveznosti za proračun sprejme ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna na integralnih postavkah državnega proračuna. Vlada bo morala do konca leta 2017 zagotoviti sredstva za zagotovitev finančne in poslovne stabilnosti javnih zavodov v zdravstvu, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.


Časovno obdobje

Potrdi