Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

28.9.17

150. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji potrdila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za leto 2019 s spremljajočimi dokumenti. Hkrati je sprejela tudi spremembo okvira proračunov sektorja država za obdobje 2018-2020. Predloga proračunov v skladu z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu zasledujeta postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov, upoštevata pa tudi sprejete nove obveznosti, ki so nastale po sprejemu proračuna za leto 2018. Načrtovani izdatki se najbolj povečujejo za sledeče politike – promet in prometna infrastruktura, znanost in informacijska družba, zdravstveno varstvo ter podjetništvo in konkurenčnost.

 

-  splošni del 2018 (216 KB)

-  splošni del 2019 (194 KB)

-  posebni del 2018 (592 KB)

-  posebni del 2019 (454 KB)

 

Vlada je sprejela paket predlogov zakonskih sprememb na davčnem področju, ki prinašajo pomembne izboljšave za davčne zavezance. Za posameznike z najnižjimi dohodki se odpravlja stopničavost dodatne splošne olajšave, uvaja se ugodnejša davčna shema za določene napotitve na delo v in iz Slovenije ter ureja davčna obravnava povračil stroškov v zvezi z začasnimi napotitvami v tujino. V zvezi z davčnimi blagajnami se uvaja trajna možnost proste izbire glede uporabe vezane knjige računov. Na področju sistema normiranih odhodkov se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab. 

 

Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save. S predlagano spremembo se podaljšajo roki za izgradnjo cele verige HE in pridobitev uporabnega dovoljenja. Rok za izgradnjo cele verige HE je po predlogu zakona konec leta 2022, nov rok za pridobitev uporabnega dovoljenja pa je konec leta 2023.

 

Vlada je sprejela Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice. Program izvedbe sprejme vlada na podlagi koncesijske pogodbe za vsako HE posebej. S programom izvedbe se določijo vrstni red prednostnih nalog, viri sredstev za njihovo izvedbo ter dinamika in obseg uresničitve posameznih nalog v planskem obdobju.


Časovno obdobje

Potrdi