Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

18.10.17

153. redna seja Vlade RS

Foto: Daniel Novakovič/STA

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške in ga pošlje državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.

S predlogom zakona se ureja določena vprašanja glede končne razsodbe arbitražnega sodišča. Namen zakona je, da se ohranijo pravice, obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan razglasitve razsodbe na ozemlju Republike Slovenije, ki po razsodbi postane del ozemlja Republike Hrvaške.

Namen zakona je prav tako omogočiti, da se uveljavljajo posamezne pravice pod enakimi pogoji kot do sedaj tudi v prihodnje, do katerih sicer kot prebivalci tega ozemlja, ne bi bili več upravičeni. Hkrati zakon uvaja nova upravičenja, kot so nadomestilo za nekatere pravice, ki jim zaradi drugačnega poteka slovenske meje z Republiko Hrvaško ne bi pripadale več. Zakon prav tako ureja nekatera vprašanja, povezana s pravnimi osebami, ki so imele sedež na dan razglasitve razsodbe na ozemlju Republike Slovenije, ki po razsodbi postane del ozemlja Republike Hrvaške. S predlogom zakona se določa ohranitev pristojnosti organov in nosilcev javnih pooblastil, ki so jo imeli do sedaj, hkrati pa predvideva, da se za posamezna področja določijo organi, ki so na novo pristojni za odločanje.

Vlada je na današnji seji določila še predlog Zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško, predlog novele Zakona o zemljiški knjigi ter predlog novele Zakona o morskem ribištvu.


Časovno obdobje

Potrdi