Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

26.10.17

154. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, potrdila projekt Šilih in sprejela predlog Zakona o Kobilarni Lipica.

Foto: Nebojša Tejić/STA


Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju. S predlogom zakona se odpravljajo pomanjkljivosti veljavne ureditve, povezane s pravnim redom EU in uskladitev z določbami novih pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno. Predlog zakona predvideva tudi spremembe, s katerimi se želi preprečiti t.i. socialne izvršbe na nepremičnine, katerih temeljna značilnost je, da je dolg nizek in tako njegovo poplačilo s strani dolžnika realno oziroma obvladljivo. S predlogom novele zakona se ureja tudi zakonska podlaga za uvedbo spletnih dražb premičnin in nepremičnin, ki bo prispevala k boljši realizaciji prodaje premičnin in nepremičnin ter preprečitvi zlorab. Z uvedbo spletne javne dražbe se bo po izpolnitvi potrebnih tehničnih pogojev zaradi boljše predstavitve predmeta dražbe ter sodelovanja širokega kroga dražiteljev povečala uspešnost prodaje.

Vlada je danes potrdila projekt Šilih, katerega namen je določiti in potrditi ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo, ukrepe za učinkovitejše uresničevanje pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave ter ukrepe za učinkovit sodni postopek, v katerem se brez nepotrebnega odlašanja ugotavlja odgovornost izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca za smrt oziroma hude telesne poškodbe, ki jih pacient utrpi med zdravstveno obravnavo. Projekt Šilih je razdeljen na dva dela, na zdravstveni in pravosodni del. Ocena je, da lahko želene rezultate prinese le vzajemno delovanje udeležencev na obeh področjih. Potrebni so komplementarni ukrepi, saj imajo posamezni ukrepi lahko učinek le, če se skupno in sodelovalno vzpostavijo na obeh področjih.

Vlada se je seznanila z aktivnostmi na področju izvajanja dejavnosti obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja. Ob tem je sprejela sklep, s katerim soglaša z nadaljevanjem aktivnostmi za vzpostavitev, zagon in delovanje Centra za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja.

Vlada je sprejela predlog Zakona o Kobilarni Lipica. Predvidene zakonske rešitve spreminjajo organiziranost v Kobilarni Lipica z namenom omogočanja lažjih pogojev poslovanja predvsem v segmentu pridobitnih dejavnosti, ki se izvajajo v spomeniškem območju. Prav tako se s predlogom zakona določa poseben status določenim posameznim objektom, ki so pomembni z vidika varovanja kulturne dediščine in obravnava lipicanskega konja na način, ki bi olajšal v prihodnosti njihovo umestitev na UNESCO-ov seznam znamenitosti.

Vlada je na današnji seji določila tudi dopolnjen predlog proračuna 2019 ter več predlogov zakonov, in sicer predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, nov Zakon o izobraževanju odraslih in predlog novele Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti.


Časovno obdobje

Potrdi