Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

16.11.17

156. redna seja Vlade RS

Foto: UKOM

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spodbujanju investicij, katerega namen je privabiti investitorje k trajnemu investiranju na območju Republike Slovenije. Predlog zakona uvaja ustrezne spodbude in druge aktivnosti za spodbujanje investicij. Predlog zakona izenačuje domače in tuje investitorje, določa prioritetno obravnavo za državo strateško pomembnih investicij in predvideva podporo tistih investicij, ki bodo trajnostno naravnane.

 

Vlada je potrdila besedilo predloga zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki določa način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in za to potrebna sredstva. Med drugim uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično organizacijo, ki ostaja nosilka trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije.

 

Vlada je sprejela sklep glede pokrivanja presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let javnih zdravstvenih ustanov. Vlada se je odločila da se javnim zdravstvenim zavodom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni in na dan 31. decembra 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, zagotavlja 80 % stanja presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let na dan 31. decembra 2016 iz naslova javne službe, skupaj v višini 135.685.281 evrov.

 

Z namenom, da bi gospodu Ahmadu Shamiehu omogočila ureditev statusa v Republiki Sloveniji, je vlada  na predlog Urada RS za oskrbo in integracijo migrantov razpravljala o obstoju interesa za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje gospoda Ahmada Shamieha v Republiki Sloveniji po 51. členu Zakona o tujcih. Člani vlade so razpravljali tudi o nekaterih drugih pravnih možnostih, vendar so ugotovili, da le-teh ni mogoče uporabiti v tem konkretnem primeru. Konsenza o predlogu, da obstaja interes RS za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji, ni bilo, zato je bila točka umaknjena z dnevnega reda. S tem je postopek na vladi zaključen.


Časovno obdobje

Potrdi