Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

23.11.17

157. redna seja Vlade RS

Vlada je na seji določila besedilo predloga sprememb Zakona o davku na tonažo, ki določa shemo državne pomoči na področju mednarodnega pomorskega prometa.

 

Zakon o davku na tonažo določa shemo državne pomoči, ki je je bila priglašena in s strani Evropske komisije odobrena za obdobje od 1. januarja 2008 dalje. Odobritev tovrstnih državnih pomoči se v pravilu dodeljuje za deset let, zato je treba po preteku tega obdobja shemo podaljšati s ponovno priglasitvijo pri Evropski komisiji. Zaradi izteka desetletnega obdobja bo Slovenija priglasitev sheme pri Evropski komisiji podaljšala, predlog sprememb zakona pa podrobneje določa predvsem način, kako se dohodki od prodaje ladje vključijo v sistem ugotavljanja davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb, če pogoji reinvestiranja po zakonu o davku na tonažo niso izpolnjeni.   

 

 

Vlada se je seznanila z Informacijo o poteku sanacije pregrade Vogršček ter o možnosti prenosa namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnosti.

 

Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, ki je v 84,5 % namenjen namakanju kmetijskih zemljišč ter 15,5 % namenjen potrebam zadrževanja visokovodnega vala.

 

V letu 2007 je pri na pregradi zadrževalnika Vogršček opažena mokra cona, v letu 2008 so bila izvedena interventna dela. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja projektno dokumentacijo za celovito sanacijo pregrade Vogršček. V letu 2017 bo predvidoma končana recenzija projekta, v letu 2018 pa sledi pridobivanje gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca gradbenih del, konec leta pa izvedba gradbenih del.

 

 

Vlada se je seznanila s parafiranim Aneksom št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in za podpis tega aneksa pooblastila ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja in ministrico za finance mag. Matejo Vraničar Erman.


Časovno obdobje

Potrdi