Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

30.11.17

158. redna seja Vlade RS

Foto: Daniel Novakovič/STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. V predlagani noveli se odpravlja začasni varčevalni ukrep na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov, ki je bil uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, in sicer cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 evrov (tako kot že doslej) do njega bodo upravičeni vsi otroci rojeni po 1. 1. 2018 (ne glede na materialni položaj družine). Sprostitev te pravice bo pomenila tudi razbremenitev centrov za socialno delo, saj bo postopek enostavnejši, brez ugotavljanja materialnega položaja družine.

Vlada je danes sprejela poročilo o sredinem srečanju ministrice za finance Mateje Vraničar Erman z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager in izhodišča za pripravo uradne prošnje za spremembo zaveze glede zmanjšanja lastniškega deleža države v NLB. Ta bo temeljila na predlogu za imenovanje upravljavskega zaupnika NLB. Vlada je soglašala, da se predlaga takšna sprememba zaveze, ki alternativo prodajni zavezi, to je odprodaja bančnih odvisnih družb NLB, nadomesti s kompenzacijskim ukrepom, na podlagi katerega bi upravljavski zaupnik upravljal z lastniškim deležem države v NLB, dokler se ta delež ne zmanjša na največ 25 odstotkov plus eno delnico.

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Ta prinaša novosti, ki zagotavljajo večjo kakovost in posodabljanje dvojezičnega šolstva v Prekmurju oziroma na Obali. Obstoječa manjšinska šolska modela namreč veljata že več kot petdeset let, praksa pa je pokazala, da ju je potrebno nadgraditi.

Vlada je izdala Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju. S predlagano uredbo se bodo odpravile anomalije pri vrednotenju delovnih mest, ki sodijo v plačno skupino B (poslovodni organi pri uporabnikih proračuna) oziroma delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov.

Vlada je na današnji redni seji sprejela tudi Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Namen projekta je zagotoviti poslovno in plačilno stabilnost javnih zdravstvenih zavodov (JZZ), s ciljem optimizacije vodenja in poslovanja v posameznih javnih bolnišnicah. Projekt zajema JZZ, ki na dan 31. december 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki. Cilj je, da vsi ti JZZ v največ štirih letih od sprejetja projekta vzpostavijo izvajanje dejavnosti na način, da bodo tekoče poslovali najmanj z uravnoteženim poslovnim izidom, hkrati pa zagotavljali kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev v okviru javne službe. S tem projektom se določajo aktivnosti sanacije, naloge izvajalcev in način plačila izvajalcem projekta.


Časovno obdobje

Potrdi