Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

13.12.17

160. redna seja Vlade RS

Foto: Bor Slana/STA

Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o posledicah nesreče, ki so jo povzročili hitro taljenje snega, deževje in močan veter od 11. decembra 2017 dalje. Informacije je na seji podal poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. Za odpravo posledic nesreče je poveljnik CZ RS aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. 

 

Vlada je pozvala vsa pristojna ministrstva, da v skladu s svojim pristojnostmi izvedejo vse potrebne aktivnosti. Škoda bo ocenjena v prihodnjih dneh in tednih. 

 

Vlada izreka priznanje in zahvalo vsem službam in posameznikom, gasilcem, civilni zaščiti in prostovoljcem, za njihovo požrtvovalno delo pri odpravljanju posledic ujme. 

 

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Temeljni cilji Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, ki se je do sedaj spreminjal petkrat, ostajajo nespremenjeni. S spremembo zakona se dopolnjujejo področja, ki so se izkazala za potencialno občutljivejša: veriga preskrbe s hrano, začasno ali občasno delo in izobraževanje na področju čebelarstva. Dopolnitev vsebin se nanaša na področje verige preskrbe s hrano, in sicer z namenom izboljšanja odnosov v verigi preskrbe s hrano, kjer zaradi neenakomerne pogajalske moči med deležniki prihaja do nepoštenih praks vzdolž celotne verige. 

 

Z dopolnitvijo zakona se vpeljuje tudi možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, ki se opravlja v določenem časovnem obdobju in ga je treba opraviti v relativno kratkem času ob pomoči najete delovne sile. 

 

Glede na močno podporo projektu Svetovni dan čebel, se je povečalo tudi zanimanje za slovensko znanje na področju čebelarstva, zato se bo s predlagano dopolnitvijo zakona ustanovila Slovenska čebelarska akademija. 

 

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o nepremičninskem posredovanju. Namen zakona je podrobneje pravno urediti področje storitev nepremičninskega posredovanja predvsem s ciljem udejanjanja varstva udeležencev v prometu z nepremičninami, zaradi česar je treba dvigniti raven kakovosti opravljanja storitev nepremičninskih posrednikov v prometu z nepremičninami. Osrednji cilj zakona je glede na sistemsko navezo na ureditev področja prometa z nepremičninami v obligacijskem zakoniku urejati storitve nepremičninskega posredovanja tako, da bo spoštovano načelo pravne varnosti vseh strank, ki so v razmerju prisotne ter varovanje javnega interesa na tem področju s prednostnima ciljema varovanja pogodbeno šibkejše stranke. 


Časovno obdobje

Potrdi