Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

4.1.18

162. redna seja Vlade RS

Vlada se je na današnji redni seji seznanila s Predlogom Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva ter z vsebino Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, MORS in Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije. Z aneksom se odpravljajo plačne anomalije na delovnih mestih gasilcev, urejajo vprašanja dodatka za stalnost in položajnega dodatka. Za podpis sporazuma je vlada pooblastila ministrico za obrambo Andrejo Katič.

 

Vlada je sprejela tudi Predlog uredbe o pomožni policiji, ki odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti, natančneje ureja posamezne obveznosti pomožnega policista ter upravičenost do nadomestila plače pri delodajalcu.

 

Vlada je sprejela tudi uredbo, ki določa metodologijo za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana. MOL bo tako pripadalo od 0,60 do 0,80 % dohodnine, konkretni znesek pa se bo poslej izračunaval vsako leto.

 

Vlada je potrdila tudi Predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi. Višina nadomestila se za leto 2018 ohranja na višini nadomestila iz let od 2014 do 2017, in sicer znaša 20 EUR dnevno oziroma 600 EUR za 30 dni.

 

Na predlog predsednika vlade je vlada danes soglasno sprejela odločitev, da se od predsednika nadzornega sveta SDH na naslednji seji vlade zahteva ustrezno pojasnilo glede povišanja plač predsednici in članici uprave SDH


Časovno obdobje

Potrdi