Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.2.18

168. redna seja Vlade RS

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov. Zakon nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in zaokroža zakonodajo na področju invalidskega varstva s ciljem zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov v skupnosti (Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Zakon o osebni asistenci).

 

Z novim zakonom vlada širi krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu, in sicer na:

-       osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, ki jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,

-       osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in

-       gluhoslepe osebe.

 

S širitvijo kroga upravičence želimo reševati problematiko mladih ljudi, pri katerih pride do hude invalidnosti pred prvo zaposlitvijo in zato ne pridobijo pravic po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

 

Zakon omogoča prehod v zaposlitev in po prenehanju ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost. Če dobivajo plačo, jim kljub temu pripada nadomestilo do višine neto minimalne plače.

 

Novost so podporne storitve, in sicer:

-       usposabljanje za samostojno življenje

-       vseživljenjsko učenje

-       bivanja s podporo

-       storitve za starejše invalide.

 

 

Vlada je določila dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in pooblašča posebno vladno pogajalsko skupino za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, imenovano s sklepom vlade za nadaljevanje pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev.   

 

 

Vlada je sprejela tudi več drugih zakonskih predlogov, predlog Zakona o varnosti v železniškem prometu, predlog sprememb Zakona o železniškem prometu, predlog novele Zakona o tajnih podatkih, predlog Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije ter predlog Zakona o konzularni zaščiti.

 

 


Časovno obdobje

Potrdi