Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

24.1.19

16. redna seja Vlade RS

Vlada je danes soglasno potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Prihodki in odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo – prihodki so načrtovani v višini 10,35 milijarde evrov, odhodki pa v višini 10,16 milijarde evrov. Nominalni presežek bo tako po načrtih dosegel 0,4 % BDP. Vlada s tem zasleduje ustrezno razmerje med zagotavljanjem stabilnosti javnih financ in skrbjo za državljane ter širši razvoj države.

Foto: Daniel Novakovič/STA

V predlogu rebalansa za letošnje leto načrtujemo prihodke v višini 10,35 milijarde evrov, kar je 6,2 % več kot v sprejetem proračunu za 2019, odhodki pa se zvišujejo za 4,8 % na 10,16 milijarde evrov. Nominalni presežek državnega proračuna je tako predviden v višini 0,4 % BDP.

 

V strukturi izdatkov državnega proračuna največji delež odhodkov odpade na sledeče politike:

- izobraževanje in šport, za katerega namenjamo 1,80 milijarde evrov (tj. 103,19 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu),

- socialna varnost, za katero namenjamo 1,18 milijarde evrov (165,52 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu),

- pokojninsko varstvo, za katerega namenjamo 969,85 milijona evrov (244,70 milijona evrov manj kot v sprejetem proračunu),

- servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi (v to so poleg plačila obresti vključeni še stroški zadoževanja), za katerega namenjamo 805,66 milijona evrov (31,94 milijona evrov manj kot v sprejetem proračunu),

- politiki obrambe in zaščite ter notranjih zadev in varnosti, za kateri skupaj namenjamo 923,55 milijona evrov (60,86 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu).

 

Izdatki za pokojninsko varstvo, ki predstavljajo transfer v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), se za 244,70 milijona evrov znižujejo zaradi višjih prispevkov za socialno varnost, vplačanih v ZPIZ. Samo za obresti dolga bomo v letošnjem letu iz proračuna namenili 785,06 milijona evrov. Te izdatke znižujemo zahvaljujoč uspešnemu upravljanju dolga – v primerjavi z letom 2014, ko smo za obresti odšteli 1,084 milijarde evrov, smo jih upoštevajoč rebalans letošnjega proračuna znižali za skoraj 300 milijonov evrov.

 

 

Vlada je potrdila tudi investicijski program za projekt tir Divača–Koper, dokument, katerega namen je bila proučitev ekonomske in finančne izvedljivost projekta.

 

V investicijskem programu za izgradnjo in upravljanje drugega tira med Divačo in Koprom je predvidena graditev te železniške povezave v obdobju 2019–2025 in začetek obratovanja novega tira v začetku leta 2026.

 
Ocenjeno je, da bo treba za izgraditev tira Divača–Koper zagotoviti 1.194 milijonov evrov, od tega 1.150 milijonov evrov za stroške graditve, 32 milijonov evrov za stroške obresti, nadomestil in drugih stroškov, 12 milijonov evrov pa za operativne stroške podjetja 2TDK.


Predvideni so tudi viri financiranja:

Slovenija bo v primeru, ko pri projektu ne bo sodelovanja zalednih držav, sama vložila 522 milijonov evrov kapitala v projektno podjetje 2TDK. 122 milijonov evrov bo vložila do leta 2026, in sicer bodo to sredstva, zbrana s pribitkom k cestnini za tovorna vozila. Iz proračuna bo v kapital 2TDK vložila vsaj 200 milijonov, če ne bo sodelovanja zaledne države, pa 400 milijonov evrov. V primeru sodelovanja zaledne države pri projektu je njen 200-milijonski vložek v 2TDK predviden v letih 2021 in 2022.

 

Preostala sredstva, potrebna za dokončanje nove proge, bodo predvidoma pridobljena v obliki nepovratnih evropskih sredstev (250 milijonov evrov), posojil mednarodnih finančnih institucij in SID banke (250 milijonov evrov) in posojil komercialnih bank (167 milijonov evrov). Šest milijonov evrov bo prispevala povečana uporabnina za uporabnike železniških prog v slovenskem jedrnem omrežju, zbrana v času graditve nove proge.

 

 


Časovno obdobje

Potrdi