Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.3.18

171. redna seja Vlade RS

Foto: Bor Slana/STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga pošilja v DZ v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih osnovni znesek minimalnega dohodka (denarne socialne pomoči) zvišuje z 297,53 na 331,26 evrov, kar predstavlja 75 % višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov. Navedeni znesek predstavlja 11,34 % povečanje. Z novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih ministrstvo predlaga, da se meja socialne varnosti samskim osebam in parom brez otrok poviša, določenim skupinam posameznikov oziroma družin pa ohrani na enakem nivoju, kot trenutno. Finančne posledice na letni ravni bodo okoli 18 mio evrov.

 

Vlada je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zagotovila dodatna sredstva v višini 4,4 milijona evrov. Z dodatno zagotovljenimi sredstvi se bo zagotovil del nujno potrebnih sredstev za stabilizacijo stanja v raziskovalni dejavnosti.

 

Vlada je sprejela tudi Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017. Sredstva v letu 2018 se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v skupni višini 18 mio evrov za: obnovo objektov vodne infrastrukture; obnovo občinske infrastrukture in javnih objektov ter vračilo presežnih sredstev; izvedbo geotehničnih ukrepov; sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov v lasti oseb zasebnega prava; obnovo posebnih objektov – kulturnih spomenikov.


Časovno obdobje

Potrdi