Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

12.4.18

176. redna seja Vlade RS

Foto: Nebojša Tejić/STA

Vlada je danes sprejela Nacionalni reformni program 2018, ki ga mora Evropski komisiji poslati do 15. aprila. Vlada bo program poslala tudi Ekonomsko socialnemu svetu in v državni zbor. 

 

Nacionalni reformni program je letni dokument vsake države članice EU, v katerem so navedeni ukrepi za doseganje glavnih ciljev Strategije Evropa 2020 ter načrtovane prednostne naloge. Predstavlja ključno obveznost države v procesu evropskega semestra. 

 

Ključni cilj tudi prihodnje ekonomske politike države mora ostati zagotavljanje pogojev za ohranjanje vzdržne gospodarske rasti, brez pregrevanja, s posebnim poudarkom na ukrepih, ki zagotavljajo zviševanje dodane vrednosti na zaposlenega. S tem pristopom se lahko zagotovi dokončanje procesa postopne javnofinančne konsolidacije, ustvari pogoje in fiskalni prostor za povečanje odpornosti in absorpcijske moči gospodarstva za blaženje učinkov naslednjega obrata v gospodarskem ciklu. Ob tem je potrebno načrtovati nadaljnje ukrepe za transparentnost javnih financ in za učinkovito oziroma k merljivim ciljem usmerjeno porabo javnih sredstev. Ti ukrepi, skupaj s pravočasno prenovo pokojninskega sistema ter čimprejšnjo reformo zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, naslovijo ključne dolgoročne javnofinančne izzive zaradi staranja prebivalstva.


Časovno obdobje

Potrdi