Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

31.1.19

17. redna seja Vlade RS

Foto: Bor Slana/STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o kazenskem postopku. Osnovni cilj predloga zakona je implementacija t.i. Direktive o žrtvah (Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z  dne 25. 10. 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj), kjer Republika Slovenija že več let zamuja. Poleg tega predlog novele vsebuje tudi pomembne rešitve, ki so povezane s prenosom odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice, ter nekatere druge dlje časa strokovno usklajene rešitve, povezane z izzivi v praksi.

 

Predlog novele med drugim:

  • dopolnjuje veljavno ureditev, ki ureja položaj žrtev, s tem da se na sistemski ravni celovito ureja njihov položaj,
  • omogoča orodja za boj proti gospodarskemu, bančnemu in kibernetskemu kriminalu ob ustreznih varovalkah in ustrezni ravni pravic udeležencev v postopku,
  • natančneje določa pogoje za hrambo oziroma uničenje gradiv iz prikritih preiskovalnih ukrepov,
  • določa, da lahko tožilec vloži več predlogov za posamezna preiskovalna dejanja pred uvedbo sodne preiskave,
  • omejuje nepotrebno dolgotrajno branje dokaznega gradiva na glavnih obravnavah,
  • omejuje zlorabe zdravniških opravičil za odsotnost na glavnih obravnavah ali posameznih procesnih dejanjih iz zdravstvenih razlogov,
  • ureja možnost za elektronsko poslovanje tudi v kazenskih zadevah,
  • olajšuje možnosti za pridobitev potrdila, da posameznik ni v kazenskem postopku.

 

Vlada je sprejela Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Uredba daje podlago, da  razvrstimo območja otroških igrišč, stanovanjskih območjih, kmetijskih zemljiščih ali opuščenih industrijskih območjih v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Navedena območja se lahko tako razvrstijo v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Na podlagi razvrstitve teh območij v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi se lahko, in sicer v skladu s 24. členom Zakona o varstvu okolja,  določi degradirano okolje in program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih.

 

 

Vlada se je seznanila tudi s programom dela Slovenske obveščevalno-varnostne agencije za leto 2019, poročilom o delu in finančnem poslovanju agencije v letu 2018 in besedilom za javno objavo o aktivnostih agencije v letu 2018. Program in poročilo sta tajna dokumenta, zato agencija slovensko javnost seznanja o opravljenem delu in izvedenih aktivnostih v posebnem dokumentu, s katerim želi širši javnosti v največji možni meri pregledno predstaviti obseg in vsebino svojega delovanja v preteklem letu. Dokument Aktivnosti Sove v letu 2018  je objavljen na spletni strani agencije. Z objavo agencija želi omogočiti vpogled v svoje delovanje, prispevati k ozaveščanju širše javnosti o sodobnih varnostnih grožnjah in  tveganjih ter predstaviti svojo vizijo razvoja, ki je usmerjena izključno v zagotavljanje varnosti Republike Slovenije, vseh njenih državljanov in oseb, ki se nahajajo na njenem ozemlju.

 

 


Časovno obdobje

Potrdi