Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.7.18

183. redna seja Vlade RS

Foto: Anže Malovrh/STA

Vlada je na današnji seji začela obravnavo gradiv, povezanih z NLB, med drugim tudi predloga zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB. Vlada je razpravo prekinila, pred dokončno odločitvijo pa bo pridobila stališče pristojnega odbora DZ.

 

 

Vlada je sprejela uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.

 

Z uredbo se določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za dodelitev investicijskih spodbud, način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za strateško investicijo, merila za ocenjevanje vlog za dodelitev investicijskih spodbud ter merila za ugotavljanje izkazane javne koristi za strateško investicijo.

 

Uredba služi tudi kot podlaga samoupravnim lokalnim skupnostim, v kolikor želijo prodati nepremičnino po cenah, ki so nižje od tržnih, ter SID – Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. za dodeljevanje kreditov, garancij ter subvencioniranih obrestnih mer, in sicer  za ocenjevanje vlog iz naslova spodbujanja investicij, pod pogoji in merili iz te uredbe.

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi