Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

14.2.19

19. redna seja Vlade RS

Foto: Bor Slana/STA

Vlada se je seznanila z Informacijo o stališču Republike Slovenije do razmer v Bolivarski republiki Venezueli in poslala informacijo Državnemu zboru. Evropska unija je v izjavi visoke predstavnice 26. januarja 2019 ponovno pozvala k sklicu svobodnih, transparentnih in verodostojnih predsedniških volitev v Venezueli ter napovedala, da bo v odsotnosti najave organizacije novih volitev z ustreznimi zagotovili v naslednjih dneh sprejela nadaljnje korake, vključno v zvezi s priznanjem vodstva države v skladu z 233. členom venezuelske ustave. Ker v Venezueli v predvidenem roku ni prišlo do premika v volilnem procesu, Slovenija prepoznava predsednika Nacionalne skupščine Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele, z namenom izvedbe svobodnih, poštenih in demokratičnih predsedniških volitev. 

 

Vlada je na današnji seji kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) odločila, da DUTB v prodajnem postopku v zvezi z delnicami družbe Istrabenz Turizem,d.d., s katerimi so zavarovane terjatve DUTB do družbe Istrabenz holding, d.d., postopa tako, da skladno z določbami Sporazuma o finančnem prestrukturiranju družbe Istrabenz holding, d.d. ter sledeč ključnim usmeritvam Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 zaradi zapadlosti terjatev ustavi prodajni postopek omenjenih delnic. Posledično DUTB unovči zavarovanje, ki ga predstavlja zastavljen delež v družbi Istrabenz Turizem, d.d. in sicer na način izvensodne prilastitve zastavljenih delnic. Vlada je odločila, da DUTB sledi  ključnim usmeritvam iz Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in izvede vse potrebne postopke za vzpostavitev ustrezne namenske družbe, na katero bo prenesla pridobljene delnice družbe Istrabenz Turizem, d.d. z namenom nadaljnje podaje tega premoženja. Z vzpostavitvijo takšne strukture bodo vzpostavljeni pogoji za nadaljnjo lastniško in poslovno konsolidacijo zdraviliško-hotelskega turizma.

 

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. Osnovno načelo prelagane novele je kakovostno izvajanje rejniške dejavnosti in pravna ureditev namestitve otroka, s preglednim in ekonomičnim ravnanjem pristojnih organov (tj. sodišč in CSD), z varstvom največje koristi otroka.  

 

 


Časovno obdobje

Potrdi