Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

28.2.19

21. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu. Ključni razlog za pripravo manjše novele Zakona o odvetništvu je uradni opomin Evropske komisije, ki je Republiko Slovenijo julija 2018 opozorila na neskladnost slovenske nacionalne zakonodaje, ki ureja odvetništvo s pravom EU. V povezavi z regulacijo poklicnih storitev je namreč prepovedana vsakršna diskriminacija, ki posredno ali neposredno temelji na državljanstvu.

 

 

Vlada je sprejela stališče glede Ocene skladnosti Predloga rebalansa proračuna za leto 2019 s fiskalnimi pravili. Vlada poudarja, da ohranitev strukturnega ravnotežja sektorja država zaradi uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2019 na srednji rok ne bo ogrožena. Vlada tudi poudarja, da je za pripravo ustreznih strukturnih ukrepov treba zagotoviti določeno časovno obdobje in družbeno soglasje. Sprostili so se ukrepi, ki jih zaradi ekonomskega stanja države ni bilo več mogoče podaljševati. Na drugi strani pa so se povečala sredstva za investicije ter spodbujanje tehnološko razvojnih projektov, raziskovalnih programov in projektov spodbuja gospodarske rasti. Vlada dodaja, da je že pristopila k pripravi dokumentov za Program stabilnosti in Okvir za pripravo proračunov sektorja države za leta 2020 do 2022, v katerih bodo upoštevane zahteve po srednjeročno uravnoteženem proračunu.

 

 

Vlada se je seznanila s Poročilom Ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2018. Ministrstvo za finance v poročilu dodaja, da so sredstva DUTB javna sredstva, s katerimi je potrebno gospodarno ravnanje. Zato je DUTB predlagalo, da pripravi analizo vseh predvidenih in nepredvidenih stroškov od ustanovitve dalje ter ažurira ocene predvidenega donosa iz prodaje premoženja. 

 

 

Vlada se je seznanila tudi z Informacijo o stanju korporativnega upravljanja v DUTB in o izvajanju ukrepov za zagotovitev  učinkovitega in gospodarnega delovanja. DUTB je vpeljala izboljšave v poslovne procese, ki znižujejo tveganja njenega poslovanja, vendar po oceni Ministrstva za finance ta napredek ni zadosten. Zato je vlada naložila Ministrstvu za finance pripravo dodatnih ukrepov, ki bodo zagotovili primeren nivo korporativnega upravljanja, tako na nivoju upravnega odbora, kot tudi na vseh nivojih poslovanja. Poleg tega mora DUTB zaključiti vse postopke ugotavljanja odgovornosti vezane na oškodovanje pri prodaji nepremičnine v Logatcu.

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi