Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

11.7.18

258. dopisna seja Vlade RS

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Uredba spreminja veljavno uredbo s spremembo določitve goriv v Prilogi 1 (skladno s predpisi o trošarinah - poenotenje vrst goriv in enot) in spremembo načina izračuna količine goriva, ki je bila porabljena za soproizvodnjo toplote v napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije, določene v Prilogi 2. Določa formulo za izračun goriva, ki se porabi za proizvodnjo električne energije in se bo uporabila pri izračunu upravičenosti do vračila okoljske dajatve. Upravičenci do vračila okoljske dajatve so do sedaj na različne načine izračunavali porabo goriva za soproizvodnjo električne energije, zato je treba način izračuna predpisati, kar bo omogočilo, da bo ta enak za vse upravičence do vračila.

 

Vlada se je seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v preteklem letu ter o zadolženosti na 31. december 2017. Vlada bo poročilo posredovala v državni zbor. Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zmanjšala za 2,2 milijona evrov in je konec leta 2017 znašala 841,6 milijonov evrov oziroma 1,94 % BDP. Od tega je znašalo stanje dolga občin 708,6 milijonov evrov, stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin pa 133 milijonov evrov. V strukturi skupne zadolžitve so 84 % predstavljali dolgovi občin in 16 % dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2017 je znašal 408 evrov.

Vlada ugotavlja, da obseg skupne zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2017 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine tudi s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta delavcem, izboljšano kakovost življenja občanom, gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP.


Časovno obdobje

Potrdi