Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

29.1.19

29. dopisna seja Vlade RS

Vlada izdala spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

 

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu. 

 

Predlog spremembe uredbe je posledica Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 12 h KPJS) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Aneks h KPND), na podlagi katerih se spreminjajo posamezne vrste izplačil. 

 

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

Vir: MJU

 

 

Vlada izdala spremenjeno Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

 

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter jo objavi v Uradnem listu. Uredba velja od 1. 2. 2019.

 

Vlada nalaga Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da proučijo ustreznost veljavne ureditve plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev za delo v tujini ter najpozneje do 1. aprila 2019 Ministrstvu za javno upravo posredujejo morebitne predloge sprememb. Ministrstvo za javno upravo pa mora do 30. aprila 2019 pripraviti informacijo za obravnavo na seji vlade. 

 

Plače za delo v tujini se, kot določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, določajo z uredbo vlade. Nove vrednosti se upoštevajo pri obračunu plač od 1. februarja 2019 in od 1. novembra 2019. Povišanje nominalnih osnov za delo v tujini torej skupaj znaša 8% glede na sedanjo višino teh osnov, pri čemer se izplačilo višjih plač tudi za zaposlene v tujini realizira v dveh korakih, kot je to že uveljavljeno za večino zaposlenih v domovini.

 

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi