Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

6.6.19

34. redna seja Vlade RS

Foto: Nik Jevšnik, STA

Vlada je na današnji seji sprejela novelo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katero se izenačuje obseg financiranja javnih in zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe in pridobijo 100 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega programa javne šole.

 

Potrjeni sta bili noveli zakona o gimnazijah in zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki izenačujeta obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov ter urejata pravico staršev polnoletnih dijakov, da so seznanjeni s podatki o njihovem izobraževanju.

 

Vlada je med drugim sprejela  predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki bo omogočil, da bodo slepi, slabovidni in invalidi odslej lažje dostopali do knjig in drugih tiskanih del, kar bo izboljšalo kakovost njihovega življenja.

 

Prav tako je vlada  sprejela tudi predlog novele zakona o davku na dodano vrednost, ki med drugim uveljavlja izenačitev stopnje obdavčitve elektronskih publikacij s tiskanimi.

 

Člani vlade so sprejeli ukrepe za zagotovitev nadaljnjega obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Po neuspeli zgodbi s kitajskimi najemniki bo upravljanje letališča prevzela DRI, družba za upravljanje investicij. Vlada je  zato v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. sprejela  tudi spremembe akta o ustanovitvi družbe.

 

Vlada je potrdila Akcijski program za alternativna goriva v prometu. Slovenija se tako še hitreje približuje cilju, da se do leta 2030 uveljavi kot zelena država.

 

Danes sprejete spremembe uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 poenostavljajo vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev in omogočajo lažje izvajanje projektov v okviru tega programa.


Časovno obdobje

Potrdi